Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Gwyliau Gwych yn Sir y Fflint

Mae sawl gŵyl lenyddol yng Nghymru wedi’u henwi ar ôl cewri’r genedl gyda dwy ohonyn nhw’n cael eu cynnal yn Sir y Fflint cyn diwedd y flwyddyn hon. Mi fydd Gŵyl Daniel Owen yn dychwelyd fel yr arfer i’r Wyddgrug gyda rhaglen llawn o weithgareddau amrywiol gan gynnwys...

Atgofion Melys Mali

Dros yr haf mi ges i’r cyfle gwerthfawr i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam unwaith eto, yn bennaf ar brosiect ‘Symud gyda Tedi’ mewn meithrinfeydd ar hyd a lled Wrecsam ond hefyd wrth gyd-weithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych i gynnal gweithdai Lego a...

Grŵp Cymraeg Y Waun a’r Ardal yn mynd o nerth i nerth

Mae Grŵp Cymraeg Y Waun a’r Ardal yn dathlu blwyddyn ers sefydlu nôl yn Haf 2022, blwyddyn o gynnal gweithgareddau a digwyddiadau llawn hwyl i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg, blwyddyn o greu cyfleoedd i siarad ac ymarfer y Gymraeg yn y gymuned a blwyddyn o waith caled i...

Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

'Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’ yw un ddyfyniadau mwyaf adnabyddus ein nawddsant Dewi Sant, a phob blwyddyn mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ymgymryd a’r dasg o ledaenu'r neges, ynghyd a’r Gymraeg a’r ymdeimlad o berthyn ar draws y Sir i ddathlu'r diwrnod...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Treffynnon a Sir y Fflint

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn trefnu dathliadau Gŵyl Ddewi yn flynyddol ac eleni bydd y dathliadau yn dychwelyd i gynnwys dathliad wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers cyn y pandemig. Rydym yn falch o gyhoeddi bydd...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2023

Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi trefnu dathliadau cyffrous ar ddydd...

Calendr Digwyddiadau