Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Gwyddgig 2024

Pleser yw  cyhoeddi bod Gŵyl Gymunedol Gymraeg newydd yn dod i’r Wyddgrug... GWYDDGIG Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyd-lynu diwrnod o ddathliad diwylliannol a chelfyddydol gyda cherddoriaeth byw, gweithdai i deuluoedd a phobol ifanc, sgyrsiau i ddysgwyr a...

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a...

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam yn un o’r pethau mwyaf cyffroes a phoblogaidd yn nghalendr digwyddiadau Wrecsam, ac eto eleni bydd llu o ysgolion, mudiadau, sefydliadau ac unigolion yn heidio i ganol y ddinas i ddathlu’r...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint

Mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint wedi ennill eu plwyf fel un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ers peth amser bellach gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ‘mlaen at gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y sir fydd yn pontio cymunedau a chenedlaethau.  ...

Hysbyseb Swydd – Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i arwain y gwaith strategol o gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam Cyflog:  £28,000 - £35,000 (yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad) + pensiwn Cytundeb...

Hapus i Siarad

Busnesau bach sy’n “Hapus i Siarad” yn helpu dysgwyr Cymraeg i siarad yr iaith yn eu cymunedau  Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mentrau Iaith yn lansio cynllun newydd ar y cyd o’r enw “Hapus i Siarad” i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer a defnyddio’r...

Calendr Digwyddiadau