Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2023

Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi trefnu dathliadau cyffrous ar ddydd...

Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAMMudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’rGymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOLRydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystodeang o weithgareddau a phrosiectau...

Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Chris Baglin Wel, dyma ni y Nadolig wedi cyrraedd unwaith eto, diolch i'r drefn, er ei bod hi'n teimlo fel ddoe ers i staff y fenter ymfalchïo wedi i holl ddigwyddiadau Haf o Hwyl gyda Tudur Phillips, Anni Llŷn, Professor Llusern ac eraill ddod i derfyn. Ond dyma ni...

Er gwaethaf pawb a phopeth, rydyn ni yma o hyd

Mae colofnydd Lingo360, Francesca Sciarrillo, wedi 'sgwennu am ei phrofiad o siarad am ei thaith i'r iaith yn ein cyfarfod blynyddol diweddar ac hefyd am gyd-weithio gyda'r fenter yn rhinwedd ei swydd gyda'r Llyfrgelloedd yn Sir y Fflint. Dyma luniau oedd yn ymddangos...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam a gynhelir ar Nos Fercher, 30ain o Dachwedd 2022 am 7:00pm yn Ystafell Aura, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA. Bydd modd hefyd ymuno dros Zoom ar y noson a bydd...

Haf o Hwyl yn gweithio gyda’r Fenter

gan Anna Griffiths (Swyddog Datblygu Achlysurol) Dros yr haf rwyf wedi cael y cyfle i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn bennaf â’r prosiect ‘Haf o Hwyl’ yn Sir y Fflint.  Trwy gydol yr haf rwyf wedi helpu swyddogion y Fenter i gynnal gweithgareddau...
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿St David's Day Parade Want a taste of what's to come? Watch last years Parade on @CreativeJigsaw 's Youtub… https://t.co/fWPWq8PuM3

Darllen mwy...

Calendr Digwyddiadau