Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Macsen yn Mentro i’r Byd Gwaith

Macsen dw i, dwi'n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Maes Garmon yn astudio Mathemateg, Mathemateg Pellach, Ffiseg a Cherddoriaeth. Yn fy amser rhydd dwi’n hoffi darllen nofelau ffantasi, Lego, a chwarae’r soddgrwth. Dwi’n rhan o gerddorfa symffoni Wrecsam, uwch...

GwyddGig – Gŵyl Gymraeg orau’r Wyddgrug

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am Woodstock a Glastonbury, falle eich bod wedi clywed am Tafwyl a Gŵyl Rhuthun.  Wel, bellach mae GwyddGig wedi gosod ei stamp ar y sin gerddorol Gymraeg a’r twf cynyddol o wyliau cymunedol sy’n ennyn eu lle yng nghalendr y...

Gwyddgig 2024

Pleser yw  cyhoeddi bod Gŵyl Gymunedol Gymraeg newydd yn dod i’r Wyddgrug... GWYDDGIG Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyd-lynu diwrnod o ddathliad diwylliannol a chelfyddydol gyda cherddoriaeth byw, gweithdai i deuluoedd a phobol ifanc, sgyrsiau i ddysgwyr a...

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a...

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam yn un o’r pethau mwyaf cyffroes a phoblogaidd yn nghalendr digwyddiadau Wrecsam, ac eto eleni bydd llu o ysgolion, mudiadau, sefydliadau ac unigolion yn heidio i ganol y ddinas i ddathlu’r...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint

Mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint wedi ennill eu plwyf fel un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ers peth amser bellach gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ‘mlaen at gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y sir fydd yn pontio cymunedau a chenedlaethau.  ...

Calendr Digwyddiadau