Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

'Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’ yw un ddyfyniadau mwyaf adnabyddus ein nawddsant Dewi Sant, a phob blwyddyn mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ymgymryd a’r dasg o ledaenu'r neges, ynghyd a’r Gymraeg a’r ymdeimlad o berthyn ar draws y Sir i ddathlu'r diwrnod...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Treffynnon a Sir y Fflint

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn trefnu dathliadau Gŵyl Ddewi yn flynyddol ac eleni bydd y dathliadau yn dychwelyd i gynnwys dathliad wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers cyn y pandemig. Rydym yn falch o gyhoeddi bydd...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2023

Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi trefnu dathliadau cyffrous ar ddydd...

Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAMMudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’rGymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOLRydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystodeang o weithgareddau a phrosiectau...

Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Chris Baglin Wel, dyma ni y Nadolig wedi cyrraedd unwaith eto, diolch i'r drefn, er ei bod hi'n teimlo fel ddoe ers i staff y fenter ymfalchïo wedi i holl ddigwyddiadau Haf o Hwyl gyda Tudur Phillips, Anni Llŷn, Professor Llusern ac eraill ddod i derfyn. Ond dyma ni...

Er gwaethaf pawb a phopeth, rydyn ni yma o hyd

Mae colofnydd Lingo360, Francesca Sciarrillo, wedi 'sgwennu am ei phrofiad o siarad am ei thaith i'r iaith yn ein cyfarfod blynyddol diweddar ac hefyd am gyd-weithio gyda'r fenter yn rhinwedd ei swydd gyda'r Llyfrgelloedd yn Sir y Fflint. Dyma luniau oedd yn ymddangos...
Wythnos nesa / Next Week 🎮 Cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg dros Zoom ac adeiladu ar Minecraft 🤩 Join us to socia… https://t.co/EHKq9RTPPX

Darllen mwy...

Calendr Digwyddiadau