Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Haf o Hwyl 2022

Mae Haf o Hwyl yn ôl eto ‘leni!  Fel canlyniad i dderbyn cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir y Fflint y flwyddyn diwethaf fel rhan o gynlluniau Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles roedd modd i ni ddarparu nifer helaeth o gyfleoedd ychwanegol i gymdeithasu yn y Gymraeg tu allan...

Magi Ann a Tedi yn mynd i’r Eisteddfod

Parti Magi Ann Mae rhai ohonoch siŵr o fod eisoes yn gyfarwydd â llyfrau darllen du a gwyn Magi Ann yn ogystal â’r apiau mewn lliw a ddatblygwyd gan Menter Iaith Fflint a Wrecsam, wedi’u seilio ar y llyfrau hynny, a enillodd wobr y Loteri Genedlaethol yn y Categori...

Swydd – Swyddog Gweithgareddau Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. SWYDDOG GWEITHGAREDDAU CYMUNEDOL Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o...

Cystadleuaeth Gwlad y Chants

Edrych ymlaen at #EURO2020? Gyda chystadleuaeth Euro2020 yn agosau, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r Mentrau Iaith yn chwilio am ‘chants’ Cymraeg neu ddwyieithog newydd er mwyn i’r Wal Goch gefnogi Cymru, o gartref ac o’r dorf. Mae'r gystadleuaeth ‘Gwlad y Chants’...

Mudiadau’n cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Mae'r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo'n cael ei ddefnyddio ar bosteri digwyddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr lefelau Canolradd ac Uwch i fwynhau’r Gymraeg o 1af Ebrill, 2021. Coffi a Chlonc, Peint...

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan yn llawn o ddathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni rhwng Mawrth 1af- 5ed. Er y  bydd y dathliadau yn wahanol i’r...
☀️Wythnos i heddiw / A week today ☀️ Chwedloni a Chrwydro gyda'r storiwraig Fiona Collins/Tales and Trails with th… https://t.co/59PfTAItCJ

Darllen mwy...

Calendr Digwyddiadau