Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Gwirfoddoli

Dod o Hyd i dy Fenter Iaith Leol

Dolenni Defnyddiol

Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Mae hi’n 10 mlynedd bellach ers i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ddechrau gyd-weithio gyda’r awdures leol Mena Evans i addasu ei llyfrau poblogaidd o’r 70au, Magi Ann a’i Ffrindiau’ yn apiau rhyngweithiol lliwgar.  Y bwriad oedd cefnogi plant 3-7 oed a’u teuluoedd...

Atgofion Melys Mali

Dros yr haf mi ges i’r cyfle gwerthfawr i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam unwaith eto, yn bennaf ar brosiect ‘Symud gyda Tedi’ mewn meithrinfeydd ar hyd a lled Wrecsam ond hefyd wrth gyd-weithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych i gynnal gweithdai Lego a...

Grŵp Cymraeg Y Waun a’r Ardal yn mynd o nerth i nerth

Mae Grŵp Cymraeg Y Waun a’r Ardal yn dathlu blwyddyn ers sefydlu nôl yn Haf 2022, blwyddyn o gynnal gweithgareddau a digwyddiadau llawn hwyl i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg, blwyddyn o greu cyfleoedd i siarad ac ymarfer y Gymraeg yn y gymuned a blwyddyn o waith caled i...

Calendr Digwyddiadau