Gwyddgig 2024

Gwyddgig 2024

Pleser yw  cyhoeddi bod Gŵyl Gymunedol Gymraeg newydd yn dod i’r Wyddgrug… GWYDDGIG Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyd-lynu diwrnod o ddathliad diwylliannol a chelfyddydol gyda cherddoriaeth byw, gweithdai i deuluoedd a phobol ifanc, sgyrsiau i ddysgwyr...
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam yn un o’r pethau mwyaf cyffroes a phoblogaidd yn nghalendr digwyddiadau Wrecsam, ac eto eleni bydd llu o ysgolion, mudiadau, sefydliadau ac unigolion yn heidio i ganol y ddinas i ddathlu’r...
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint

Mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint wedi ennill eu plwyf fel un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ers peth amser bellach gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ‘mlaen at gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y sir fydd yn pontio cymunedau a chenedlaethau.  ...
Hapus i Siarad

Hapus i Siarad

Busnesau bach sy’n “Hapus i Siarad” yn helpu dysgwyr Cymraeg i siarad yr iaith yn eu cymunedau  Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mentrau Iaith yn lansio cynllun newydd ar y cyd o’r enw “Hapus i Siarad” i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer a defnyddio’r...