Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Mae’r flwyddyn newydd yn gyfnod cyffrous ac yn gyfle, yn ôl yr arfer, i gymdeithasu ac i greu addunedau.  Wel ein hadduned ni ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw sicrhau bod digon o gyfleodd i deuluoedd Sir y Fflint gymdeithasu’n y Gymraeg dros y misoedd nesaf, a...
Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Mae hi’n 10 mlynedd bellach ers i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ddechrau gyd-weithio gyda’r awdures leol Mena Evans i addasu ei llyfrau poblogaidd o’r 70au, Magi Ann a’i Ffrindiau’ yn apiau rhyngweithiol lliwgar.  Y bwriad oedd cefnogi plant 3-7 oed a’u teuluoedd...
Atgofion Melys Mali

Atgofion Melys Mali

Dros yr haf mi ges i’r cyfle gwerthfawr i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam unwaith eto, yn bennaf ar brosiect ‘Symud gyda Tedi’ mewn meithrinfeydd ar hyd a lled Wrecsam ond hefyd wrth gyd-weithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych i gynnal gweithdai Lego a...