Gwyliau Gwych yn Sir y Fflint

Gwyliau Gwych yn Sir y Fflint

Mae sawl gŵyl lenyddol yng Nghymru wedi’u henwi ar ôl cewri’r genedl gyda dwy ohonyn nhw’n cael eu cynnal yn Sir y Fflint cyn diwedd y flwyddyn hon. Mi fydd Gŵyl Daniel Owen yn dychwelyd fel yr arfer i’r Wyddgrug gyda rhaglen llawn o weithgareddau amrywiol gan gynnwys...
Atgofion Melys Mali

Atgofion Melys Mali

Dros yr haf mi ges i’r cyfle gwerthfawr i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam unwaith eto, yn bennaf ar brosiect ‘Symud gyda Tedi’ mewn meithrinfeydd ar hyd a lled Wrecsam ond hefyd wrth gyd-weithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych i gynnal gweithdai Lego a...
Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

‘Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’ yw un ddyfyniadau mwyaf adnabyddus ein nawddsant Dewi Sant, a phob blwyddyn mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ymgymryd a’r dasg o ledaenu’r neges, ynghyd a’r Gymraeg a’r ymdeimlad o berthyn ar draws y Sir i...