Macsen yn Mentro i’r Byd Gwaith

Macsen yn Mentro i’r Byd Gwaith

Macsen dw i, dwi’n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Maes Garmon yn astudio Mathemateg, Mathemateg Pellach, Ffiseg a Cherddoriaeth. Yn fy amser rhydd dwi’n hoffi darllen nofelau ffantasi, Lego, a chwarae’r soddgrwth. Dwi’n rhan o gerddorfa symffoni Wrecsam,...
GwyddGig – Gŵyl Gymraeg orau’r Wyddgrug

GwyddGig – Gŵyl Gymraeg orau’r Wyddgrug

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am Woodstock a Glastonbury, falle eich bod wedi clywed am Tafwyl a Gŵyl Rhuthun.  Wel, bellach mae GwyddGig wedi gosod ei stamp ar y sin gerddorol Gymraeg a’r twf cynyddol o wyliau cymunedol sy’n ennyn eu lle yng nghalendr y...