Lansio 2 Ap Magi Ann Newydd

Lansio 2 Ap Magi Ann Newydd

Ddydd Mercher y 1af o Fehefin, lansiwyd dau Ap Magi Ann newydd yn ystod Parti Magi Ann ar stondin Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Sir y Fflint ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint. Bellach mae 6 ap Magi Ann ar gael i’w lawr lwytho AM DDIM o’r AppStore ac...
Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Profiad braf eithriadol yn Wrecsam eleni  wrth i dros fil o bobl ymuno yn nathliadau Dydd Gŵyl Dewi a drefnwyd gan Fenter Iaith Maelor mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd y dref dan ei sang gyda baneri Cymru a chennin Pedr wrth i bobl o bob...