Mentrau Iaith Cymru

Calendr o Ddigwyddiadau Cymraeg a Dwyieithog

Dyma holl ddigwyddiadau Cymraeg, dwyieithog ac addas i ddysgwyr yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Cliciwch ar ddigwyddiad penodol ar y calendr i gael fwy o wybodaeth.

Mehefin 2019

Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
1
 • Sesiwn Sgwrs/ Chat Session
2
3
 • Ioga Babi/ Yoga Babi
 • Rhaglen Radio Hwntw a Gog Radio Show
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Grwp Sgwrsio/ Chat Session
 • Adran Wrecsam
 • Côr Meibion Rhos Male Choir
 • Clwb Clebran
 • Ymarfer Dawnswyr Delyn Practice
4
 • Grŵp Drama Iaith Gymraeg Newydd/ New Welsh Medium Drama Club
5
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhymetime
 • Sesiwn Sgwrs
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Stori a Chân/ Welsh story and rhymetime
 • Clwb Capel Penbryn Youth Club
 • Uwchadran Yr Wyddgrug
 • Ymarfer Côr Pentan Practice
6
 • Sesiwn Sgwrs
 • Clwb Gorlan Youth Club
 • Siarad Shotton
 • Ymarfer Band Cambria Practice
7
 • Sesiynau Arth Jimmy Bear Sessions
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Siop Cwlwm
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme Time
 • Tylino Babi / Baby Massage
 • Adran Yr Wyddgrug (cynradd/ primary)
8
 • Taith Gerdded Dysgu Cymraeg Walk
9
 • Bailey Hill Festival
10
 • Ioga Babi/ Yoga Babi
 • Rhaglen Radio Hwntw a Gog Radio Show
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Grwp Sgwrsio/ Chat Session
 • Adran Wrecsam
 • Côr Meibion Rhos Male Choir
 • Clwb Clebran
 • Ymarfer Dawnswyr Delyn Practice
11
 • Grŵp Drama Iaith Gymraeg Newydd/ New Welsh Medium Drama Club
12
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhymetime
 • Sesiwn Sgwrs
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Stori a Chân/ Welsh story and rhymetime
 • Clwb Capel Penbryn Youth Club
 • Uwchadran Yr Wyddgrug
 • Ymarfer Côr Pentan Practice
13
 • Sesiwn Sgwrs
 • Clwb Gorlan Youth Club
 • Ymarfer Band Cambria Practice
14
 • Sesiynau Arth Jimmy Bear Sessions
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme Time
 • Tylino Babi / Baby Massage
 • Adran Yr Wyddgrug (cynradd/ primary)
 • Côr Rhuthun & Elan Catrin Parry
 • Alffa
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
15
 • Taith i Benterf Portmeirion/ Trip to Portmeirion
 • Sesiwn Sgwrs
16
17
 • Ioga Babi/ Yoga Babi
 • Rhaglen Radio Hwntw a Gog Radio Show
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Grwp Sgwrsio/ Chat Session
 • Adran Wrecsam
 • Côr Meibion Rhos Male Choir
 • Clwb Clebran
 • Noson Cwis Dwyieithog Saith Seren Bilingual Quiz Night
 • Ymarfer Dawnswyr Delyn Practice
18
 • Grŵp Drama Iaith Gymraeg Newydd/ New Welsh Medium Drama Club
19
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhymetime
 • Sesiwn Sgwrs
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Stori a Chân/ Welsh story and rhymetime
 • Clwb Capel Penbryn Youth Club
 • Uwchadran Yr Wyddgrug
 • Ymarfer Côr Pentan Practice
20
 • Sesiwn Sgwrs
 • Clwb Gorlan Youth Club
 • Ymarfer Band Cambria Practice
21
 • Sesiynau Arth Jimmy Bear Sessions
 • Siop Cwlwm
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme Time
 • Tylino Babi / Baby Massage
 • Adran Yr Wyddgrug (cynradd/ primary)
 • Noson Bêl Droed/ Football evening
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
22
23
24
 • Ioga Babi/ Yoga Babi
 • Rhaglen Radio Hwntw a Gog Radio Show
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Grwp Sgwrsio/ Chat Session
 • Adran Wrecsam
 • Côr Meibion Rhos Male Choir
 • Clwb Clebran
 • Ymarfer Dawnswyr Delyn Practice
25
 • Grŵp Drama Iaith Gymraeg Newydd/ New Welsh Medium Drama Club
26
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhymetime
 • Sesiwn Sgwrs
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
 • Stori a Chân/ Welsh story and rhymetime
 • Clwb Capel Penbryn Youth Club
 • Uwchadran Yr Wyddgrug
 • Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy 'Sgrifennodd Honna?
 • Ymarfer Côr Pentan Practice
27
 • Sesiwn Sgwrs
 • Clwb Gorlan Youth Club
 • Ymarfer Band Cambria Practice
28
 • Sesiynau Arth Jimmy Bear Sessions
 • Sesiwn Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme Time
 • Tylino Babi / Baby Massage
 • Adran Yr Wyddgrug (cynradd/ primary)
 • The Trails of Cato
 • Stori a Chân/ Welsh Story and Rhyme
29
30