Noson Cân, Cwis, Cwrw – Gŵyl Daniel Owen

Noson Cân, Cwis, Cwrw – Gŵyl Daniel Owen

Hydref 25, 2023 7:00 pm - 10:00 pm Drovers Arms, Denbigh Road, Mold Dewch i fwynhau noson o ganu a chwis yng nghwmni Côr y Pentan gan gynnwys teyrnged i’r bardd Les Barker. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Canolradd + Am fwy o wybodaeth ac i weld...
Taith Gerdded yn Loggerheads – Gŵyl Daniel Owen

Taith Gerdded yn Loggerheads – Gŵyl Daniel Owen

Hydref 27, 2023 2:00 pm - 4:00 pm Loggerheads Dewch am dro gyda’r hanesydd Ileol Kevin Matthias i glywed am gysylltiad Enoc Huws, nofel Daniel Owen, gyda’r diwydiant mwyngloddio plwm ac arwyddocâd rhai enwau lleol. Croeso i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr...