Mentrau Iaith Cymru

Dathlu Mis Iaith ar Daith

Postiwyd Thursday April 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

IAITH AR DAITH SIR Y FFLINT A WRECSAM 2019 01/05/19-31/05/19 Unwaith eto eleni, bydd Sioredd y Fflint a Wrecsam yn dathlu “Iaith ar Daith” drwy gy...

Gwasanaethau Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Thursday March 14th, 2019 yng nghategori Newyddion

Pa fath o weithgareddau neu ddigwyddiadau Cymraeg neu ddwyieithog yr hoffech chi weld yn digwydd yn eich cymuned chi? Byddai Menter Iaith Fflint a Wr...

Staff a Charcharorion yng Ngharchar EM Berwyn yn cyfrannu at brosiect byd-eang i ddatblygu Technoleg Adnabod Llais

Postiwyd Thursday March 7th, 2019 yng nghategori Newyddion

Yng Ngharchar EM Berwyn, Wrecsam, mae grŵp o staff a charcharorion sy’n siaradwyr Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect data rhyngwladol arloesol. Ar y...

Cannoedd o bobl yn gorymdeithio a dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Postiwyd Saturday March 2nd, 2019 yng nghategori Newyddion

A hithau’n dipyn cynhesach ar Ddydd Gŵyl Dewi nag y llynedd, cafwyd diwrnod anhygoel yn dathlu diwrnod Nawddsant Cymru yn Wrecsam ar Fawrth y 1af. ...

Yr Haul yn gwenu ar ddathliad Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint

Postiwyd Monday February 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

Dathliad o Ieunctid, Diwylliant ac Hunaniaeth Gymreig yn Y Fflint  Cafwyd bore braf eithriadol yn Y Fflint ar Chwefror y 22ain wrth i ddisgyblion ysg...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam

Postiwyd Thursday February 21st, 2019 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan a...