Mentrau Iaith Cymru

Hwyl i’r teulu yn Noson Camu ‘Mlaen

Postiwyd Monday June 11th, 2018 yng nghategori Newyddion

Roedd ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam o dan ei sang ar Nos Wener, Mehefin 8fed, 2018 wrth i Gamu ‘Mlaen gymryd lle. Trefnwyd y noson o hwyl i d...

Camu ‘Mlaen

Postiwyd Wednesday June 6th, 2018 yng nghategori Newyddion

Camu ‘Mlaen – Noson Hwyl i’r Teulu a lansio gwersi Cymraeg i Deuluoedd   ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam fydd y lle i fod ar Nos Wener,...

Swydd Wag- SWYDDOG DATBLYGU

Postiwyd Tuesday May 29th, 2018 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog:  £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad ac sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr y...

Croesawu BRECSHIT i Ddolywern

Postiwyd Tuesday May 1st, 2018 yng nghategori Newyddion

Tocynnau Brecshit yn gwerthu fel slecs! Heno (1af o Fai), bydd sioe glybiau newydd Theatr Bara Caws– Brecshit yn cychwyn yng Nghlwb Pêl-droed,...

Mis Iaith ar Daith

Postiwyd Friday April 27th, 2018 yng nghategori Newyddion

IAITH AR DAITH SIR Y FFLINT A WRECSAM 2018 01/05/18-31/05/18 Am y deuddegfed tro eleni, bydd Sioredd y Fflint a Wrecsam yn dathlu “Iaith ar Daith”...

Wrecsam i groesawu Ras Yr Iaith

Postiwyd Monday April 23rd, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae’r unig ras gyfnewid sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn ehangu eleni. Am y tro cyntaf eleni bydd Ras yr Iaith yn  ymweld â gogledd ddwyrain Cymru....