Mentrau Iaith Cymru

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Postiwyd Tuesday February 23rd, 2021 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan yn...

Gohirio Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Tuesday February 16th, 2021 yng nghategori Newyddion

Ers sawl blwyddyn bellach, mae Cystadlaethau Addurno Ffenestri wedi bod yn rhan flaenllaw o ddathliadau Gŵyl Ddewi yn nhref Wrecsam a sawl un o drefi...

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Wednesday January 13th, 2021 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan ll...

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Postiwyd Friday December 18th, 2020 yng nghategori Newyddion

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lw...

Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Postiwyd Monday November 16th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Helo Blod yn cefnogi busnesau bach i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu hwylus a chefnogaeth bersonol, sef H...

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Wednesday October 14th, 2020 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau ...