Mentrau Iaith Cymru

Bwrlwm Ras yr Iaith yn dechrau’n Wrecsam

Postiwyd Saturday July 7th, 2018 yng nghategori Newyddion

Fore Dydd Mercher, 4ydd o Orffennaf cafodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam y fraint o ddechrau Ras yr Iaith 2018 ar ran y genedl gyfan. Mae’r Ras ...

Ras yr Iaith 2018- Cymal Wrecsam

Postiwyd Tuesday July 3rd, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu Ras yr Iaith i Wrecsam Dydd Mercher, 4ydd o Orffennaf. Mae Ras yr Iaith yn...

Hwyl i’r teulu yn Noson Camu ‘Mlaen

Postiwyd Monday June 11th, 2018 yng nghategori Newyddion

Roedd ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam o dan ei sang ar Nos Wener, Mehefin 8fed, 2018 wrth i Gamu ‘Mlaen gymryd lle. Trefnwyd y noson o hwyl i d...

Camu ‘Mlaen

Postiwyd Wednesday June 6th, 2018 yng nghategori Newyddion

Camu ‘Mlaen – Noson Hwyl i’r Teulu a lansio gwersi Cymraeg i Deuluoedd   ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam fydd y lle i fod ar Nos Wener,...

Swydd Wag- SWYDDOG DATBLYGU

Postiwyd Tuesday May 29th, 2018 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog:  £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad ac sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr y...

Croesawu BRECSHIT i Ddolywern

Postiwyd Tuesday May 1st, 2018 yng nghategori Newyddion

Tocynnau Brecshit yn gwerthu fel slecs! Heno (1af o Fai), bydd sioe glybiau newydd Theatr Bara Caws– Brecshit yn cychwyn yng Nghlwb Pêl-droed,...