Gwyliau Gwych yn Sir y Fflint

Gwyliau Gwych yn Sir y Fflint

Mae sawl gŵyl lenyddol yng Nghymru wedi’u henwi ar ôl cewri’r genedl gyda dwy ohonyn nhw’n cael eu cynnal yn Sir y Fflint cyn diwedd y flwyddyn hon. Mi fydd Gŵyl Daniel Owen yn dychwelyd fel yr arfer i’r Wyddgrug gyda rhaglen llawn o weithgareddau amrywiol gan gynnwys...
Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Chris Baglin Wel, dyma ni y Nadolig wedi cyrraedd unwaith eto, diolch i’r drefn, er ei bod hi’n teimlo fel ddoe ers i staff y fenter ymfalchïo wedi i holl ddigwyddiadau Haf o Hwyl gyda Tudur Phillips, Anni Llŷn, Professor Llusern ac eraill ddod i derfyn....
Haf o Hwyl yn gweithio gyda’r Fenter

Haf o Hwyl yn gweithio gyda’r Fenter

gan Anna Griffiths (Swyddog Datblygu Achlysurol) Dros yr haf rwyf wedi cael y cyfle i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn bennaf â’r prosiect ‘Haf o Hwyl’ yn Sir y Fflint.  Trwy gydol yr haf rwyf wedi helpu swyddogion y Fenter i gynnal gweithgareddau...
Haf o Hwyl 2022

Haf o Hwyl 2022

Mae Haf o Hwyl yn ôl eto ‘leni!  Fel canlyniad i dderbyn cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir y Fflint y flwyddyn diwethaf fel rhan o gynlluniau Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles roedd modd i ni ddarparu nifer helaeth o gyfleoedd ychwanegol i gymdeithasu yn y Gymraeg tu allan...