Mentrau Iaith Cymru

Cystadleuaeth Gwlad y Chants

Postiwyd Monday April 12th, 2021 yng nghategori Newyddion

Edrych ymlaen at #EURO2020? Gyda chystadleuaeth Euro2020 yn agosau, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r Mentrau Iaith yn chwilio am ‘chants’ Cym...

Mudiadau’n cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Postiwyd Thursday April 1st, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo’n cael ei ddefnyddio ar bost...

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Postiwyd Tuesday February 23rd, 2021 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan yn...

Gohirio Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Tuesday February 16th, 2021 yng nghategori Newyddion

Ers sawl blwyddyn bellach, mae Cystadlaethau Addurno Ffenestri wedi bod yn rhan flaenllaw o ddathliadau Gŵyl Ddewi yn nhref Wrecsam a sawl un o drefi...

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Wednesday January 13th, 2021 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan ll...

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Postiwyd Friday December 18th, 2020 yng nghategori Newyddion

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lw...