Mentrau Iaith Cymru

Arferion Teithio i’r Gwaith

Postiwyd Wednesday March 25th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy’n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor me...

Datganiad Pwysig- COVID-19

Postiwyd Thursday March 19th, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, ni fyddwn yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau/ gweithgareddau am y tro, a hynny er iechyd a l...

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi Trefi Y Fflint 2020

Postiwyd Tuesday March 3rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae rhai o o drefi Sir Y Fflint wedi bod yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd yn ddiweddar wrth iddynt gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri Dydd...

Yr haul yn gwenu ar ddathliad Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint

Postiwyd Monday March 2nd, 2020 yng nghategori Newyddion

Cafwyd bore braf eithriadol yn Y Fflint ar 2il o Fawrth wrth i ddisgyblion ysgolion lleol a thrigolion y dref ddod ynghyd ar gyfer dathliad Dydd Gŵyl...

Cannoedd o bobl yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam  

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam Cafwyd diwrnod anhygoel  i ddathlu Nawddsant Cymru yn Wrecsam ar Fawrth y 1af. Daeth cannoedd o bobl o bob rhan o...

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2020

Postiwyd Sunday March 1st, 2020 yng nghategori Newyddion

Ers sawl blwyddyn bellach, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi bod yn trefnu Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi ar ran Cyngor Bwrdeist...