Mentrau Iaith Cymru

Dygwyl y Meirw

Postiwyd Tuesday September 10th, 2019 yng nghategori Newyddion

Tydy Taid ddim yma mwyach – ond, yng nghistiau’r atig, mae ei straeon yn disgwyl i Gwen eu darganfod… Ar Ddydd Iau, 17eg o Hydref, mi fydd Mente...

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT SYMUD GYDA TEDI

Postiwyd Tuesday August 20th, 2019 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi Cyflog: £23,700- £24,200 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwait...

Dod a’r hen a’r ifanc ynghyd

Postiwyd Saturday August 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Estyn Croeso Deilliodd grŵp Estyn Croeso o’r cynllun peilot Caffi Stori, sef grŵp o bobl o bob oed oedd yn cyfarfod i gymdeithasu gyda phwyslais a...

Cyflwyno nofelydd ifanc a nofel newydd

Postiwyd Monday July 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, Awst 7fed am 4 o’r gloch ym mhabell Mentrau Iaith Cymru ar faes yr Eisteddfod, cynhelir sesiwn holi Rebecca Roberts, awdur y nofel ne...

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU

Postiwyd Thursday July 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog: £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr yr w...

Lansio Ap Enwau Lleoedd Tro

Postiwyd Friday July 5th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar fore Dydd Gwener, 5ed o Orffennaf, fe lansiwyd ap newydd, Tro ym Mhlas Newydd, Llangollen. Ap realiti estynedig o enwau lleoedd cynhenid ydi Tro. D...