Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan llawn o ddathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni rhwng Mawrth 1af- 5ed. Bydd y dathliadau yn wahanol i’r arfer ond...

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lwyd yn cael ei chynnal ar-lein i ddathlu’r Hen Galan ar Ionawr 12fed, 2021.  Penglog ceffyl wedi addurno â rhubanau lliwgar a...
Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Mae Helo Blod yn cefnogi busnesau bach i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu hwylus a chefnogaeth bersonol, sef Helo Blod Lleol. Wyt ti’n rhedeg busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn rhwydweithio gyda busnesau eraill drwy’r Gymraeg...
Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau Iaith Conwy, Sir Ddinbych a Fflint a Wrecsam) bellach yn nôl – ond ar ei newydd wedd. Erbyn hyn mae gan y Ffair enw...
Dathlu Traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

Dathlu Traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd. I ddathlu, mae cystadleuaeth cenedlaethol i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd,...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Annwyl Gyfeillion, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam  Ar ran Cadeirydd, Cyfarwyddwyr a Staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam, ysgrifennaf atoch i’ch gwahodd i glywed am waith y Fenter i hybu, hyrwyddo ac ehangu defnydd o’r Gymraeg yn ein...