Mentrau Iaith Cymru

Derbyn cydnabyddiaeth o lywodraethiant a rheolaeth effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Postiwyd Friday January 17th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi llwyddo’i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar sydd yn cydnabod y gwaith rhagorol mae’n gwneud...

Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Postiwyd Wednesday January 15th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyrraedd rhestr fer un o gategori gwobrau’r Mentrau Iaith, fydd yn cael eu cynnal am y tro cyntaf erioed ar I...

Galwad am Wirfoddolwyr

Postiwyd Tuesday January 14th, 2020 yng nghategori Newyddion

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Mae’n amser hynny o’r flwyddyn lle mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn brysur drefnu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Y F...

Chwilio am Arweinydd i Symud Gyda Tedi

Postiwyd Friday December 20th, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Symud Gyda Tedi yn prosiect cyffrous, newydd mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ymlaen i gyflwyno i chi yn y flwyddyn newydd. Bydd y pros...

Swisho yn Yr Wyddgrug

Postiwyd Friday November 15th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Nos Iau, 14eg o Dachwedd cynhaliodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam Noson Swisho yng Nghlwb Rygbi’r Wyddgrug. Noson hwyliog oedd hon, lle roedd cyf...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Tuesday October 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar Nos Iau 21ain o Dachwedd, 2019 am 6:30.p.m yn: Ystafell Llannerch, Str...