Mentrau Iaith Cymru

Croesawu BRECSHIT i Ddolywern

Postiwyd Tuesday May 1st, 2018 yng nghategori Newyddion

Tocynnau Brecshit yn gwerthu fel slecs!

Heno (1af o Fai), bydd sioe glybiau newydd Theatr Bara CawsBrecshit yn cychwyn yng Nghlwb Pêl-droed, Caernarfon. Yna, bydd y Cwmni yn mynd ar daith gyda’r cynhyrchiad dychanol a doniol hwn o amgylch cymunedau Cymru gan orffen yn Neuadd Buddug, y Bala ar 2il o Fehefin.

Dywedodd Linda Brown ar ran Bara Caws:

“Mae ‘na hen edrych ymlaen i’r sioe glybiau newydd, Brêcshit, gan fod dwy flynedd wedi mynd heibio ers i ni lwyfannu’r ddiwethaf – mae’r sioeau yma bob amser yn boblogaidd iawn. Mae’n braf cael gwybod bod amryw o’r canolfannau wedi gwerthu pob tocyn yn barod a hynny wythnosau o flaen llaw”.

 

 

 

 

 

 

 

Y cast a’r cyfarwyddwr sydd wedi cyd-ysgrifennu’r sioe, yn unol â dull gwreiddiol y Cwmni o greu sioeau. Yn eu mysg mae wynebau hen a newydd- Iwan Charles, Llyr Evans, Gwenno Elis Hodgkins, ac yn gweithio am y tro cyntaf i’r cwmni, mae Manon Elis- wyneb cyfarwydd iawn i ddilynwyr Rownd a Rownd. John Glyn Owen sy’n cyfarwyddo ac Emyr Morris-Jones sydd wedi cynllunio’r set.

Brecshit yn Nolywern

Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arallgyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig a hafan i bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o’r fath yn cadw’r blaidd o’r drws? A fydd Doris yn llwyddo i gadw ei hetifeddiaeth? A pha mor iachus ydy ‘colonic irrigation’ i rywun mewn gwirionedd?

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ymlaen i groesawu Brecshit i Neuadd Goffa Oliver Jones, Dolywern (ger Glyn Ceiriog) ar nos Fawrth, 8fed o Fai am 7:30.p.m. Pris tocyn yw £8 a bydd bar yno yn cael ei redeg gan Glwb Rygbi Glyn Ceiriog. I brynu eich tocyn, cysylltwch â Anna o’r Fenter neu ffoniwch y swyddfa ar 01352 744 040.

Mi fydd hi’n noson llawn hwyl a chwerthin yng nghmwni cymeriadau lliwgar iawn!

 

Rhannu gyda ffrindiau