Mentrau Iaith Cymru

Cysylltu

Cysylltwch â ni i wybod mwy am waith y Mentrau Iaith a Menter Iaith Fflint a Wrecsam drwy ffonio ein swyddfa ar 01352 744 040, neu gliciwch ar yr enwau isod i gysylltu â swyddog penodol:


Polisi Cwynion

Ceisia Menter Iaith Fflint a Wrecsam roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydym yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth Menter Iaith Fflint a Wrecsam, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, a byddwn yn trin â chwynion yn deg.

Enw

E-bost

Neges

Hoffwn dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau Cymraeg yn fy ardal