Dangosiad arbennig o’r ffilm Pum Cynnig i Gymro â chyflwyniad gan Marta Listewnik  

Mae Pum Cynnig i Gymro yn ffilm sydd wedi’i seilio ar hunangofiant John Elwyn Jones, gŵr o Ddolgellau a ymunodd â’r fyddin ar drothwy’r Ail Ryfel Byd. Fe’i garcharwyd gan y Natsiaid a thra’n garcharor rhyfel, dihangodd bedair gwaith, cyn llwyddo’i gyrraedd adref ar ei bumed cynnig. Tra’n garcharor yng Ngwlad Pwyl, bu’n canlyn â dynes leol Bwylaidd, Celinka.

Roedd gan John Elwyn Jones hefyd ddawn lenyddol  a llwyddodd i ysgrifennu’r hanes hwn mewn cyfrol sy’n byrlymu ag antur a beiddgarwch. Mae’r ffilm sy’n seiliedig ar y gyfrol hon wedi’i chyd-gynhyrchu gan S4C, Lluniau Lliw a TVP o Wlad Pwyl. Prif ieithoedd y ffilm yw’r Gymraeg a Phwyleg ond gydag is-deitlau Saesneg.

Ar brynhawn y 10fed o Chwefror, 2019 am 2 o’r gloch cynhelir dangosiad arbennig o’r ffilm yn Tŷ Pawb, Wrecsam, gyda sgwrs a chyflwyniad gan ein gwestai arbennig, Marta Listewnik.

Mae Marta, sydd yn rhugl ei Chymraeg, yn ddarlithwraig yng Nghanolfan Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Poznan a hi sy’n gyfrifol am gyfieithu llyfr John Elwyn Jones i’r Bwyleg. Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam felly’n hynod falch a diolchgar ei bod yn gallu ymuno â ni, gan gyflwyno’r ffilm a rhannu ychydig o’i phrofiad yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam,

“Rydym yn hynod o falch o gael cynnal digwyddiad rydym yn gobeithio bydd yn apelio at gymaint o wahanol bobl. Rydym yn ddiolchgar iawn i Marta Listewnik, sy’ wedi bod yn cyd-weithio gyda ni ar y prosiect hwn, ac i bawb arall sy wedi cyfrannu a chynorthwyo wrth i ni drefnu digwyddiad sydd yn addo fod yn brofiad hollol unigryw a chyffrous i’r gymuned leol

Er mwyn archebu eich lle i’r digwyddiad, dilynwch y ddolen yma neu cysylltwch â maiwenn@menterfflinwrecsam.cymru neu 01352 744 040.