Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan yn llawn o ddathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni rhwng Mawrth 1af- 5ed.

Er y  bydd y dathliadau yn wahanol i’r arfer, byddant yn adlewyrchu’r ffaith ein bod ar wahân ond gyda’n gilydd yn dathlu Gŵyl Nawddsant Cymru yn ddiogel o adref eleni- ac mi fydd rhywbeth at ddant pawb.

Mi fydd holl waith a chanlyniadau Eisteddfod Gŵyl Ddewi’n cael eu cyhoeddi drwy gydol yr wythnos ynghyd ag amrywiaeth o weithgareddau i’w mwynhau gan gynnwys gorymdaith rithiol gyda Band Cambria, ryseitiau coginio a llawer iawn mwy. Cewch weld rhain oll ar gyfryngau cymdeithasol Menter Iaith Fflint a Wrecsam rhwng Mawrth 1af – 5ed.

Cwis Taith yr Iaith

Hefyd, fel rhan o’r dathliadau, cynhelir Cwis Taith yr Iaith gan R. Ben Igwr (Llion Williams) i’r teulu i gyd dros Zoom ar nos Fawrth, 2il Mawrth rhwng 6-7pm. I archebu lle, e-bostiwch anna@menterfflintwrecsam.cymru.

Sesiwn acwstig

Daw’r dathliadau i ben gyda sesiwn arbennig gan y band Bandicoot ar dudalennau Facebook Tŷ Pawb a Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar nos Wener, Mawrth 5ed am 7:30pm.

Dywedodd Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Sir y Fflint:

Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam i ddathlu Gŵyl Ddewi. Mae Menter Iaith wedi gweithio’n galed i sicrhau bod modd i ni i gyd gymryd rhan yn y dathliadau rhithiol. Mae’r digwyddiadau, sydd wedi’u trefnu ganddynt, yn gyfle i ni gyd-ddathlu a rhannu ein balchder yn ein diwylliant Cymreig. Serch y siom o fethu cynnal y gweithgareddau traddodiadol fel cystadlaethau addurno ffenestri, mi fydd yna rywbeth at ddant bawb a chyfle i bobl gymryd rhan yn ddiogel o gysur eu cartrefi eu hunain. 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

‘Mae dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn rhan bwysig o fyw yng Nghymru, ac eleni bydd yna lawer o ffyrdd cyffrous a diogel y gallwn wneud hynny ar-lein. Gadewch inni wneud yn siŵr ein bod yn ymuno gyda’n gilydd yn ddigidol yn 2021 a’i gwneud yn Ddydd Gŵyl Dewi i’w gofio am yr holl bethau da sy’n digwydd.’

Os am ymuno yn y dathliadau mewn unrhyw ffordd, cofiwch ddefnyddio’r hashnodau #DewiSiryFflint a #DewiWrecsam a chofiwch ddilyn canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru.