IAITH AR DAITH SIR Y FFLINT A WRECSAM 2019

01/05/19-31/05/19

Unwaith eto eleni, bydd Sioredd y Fflint a Wrecsam yn dathlu “Iaith ar Daith” drwy gydol mis Mai. Mae “Iaith ar Daith” yn fis o weithgareddau Cymraeg o bob math ac eleni fydd y trydydd ymgyrch ar ddeg i’w gael ei chynnal.

Mae calendr gorlawn o ddigwyddiadau ar y gweill fel gigiau, digwyddiadau ar gyfer rhieni a’u plant bach, noson Cwis, dramau a llawer mwy. Mae rhywbeth at ddant pawb!

Hyrwyddo’r Gymraeg

Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Fflint a Wrecsam:

“Bwriad yr ymgyrch yw hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y ddwy Sir, mewn ysgolion, cymunedau a gweithleoedd a gyda Chymry Cymraeg, dysgwyr a phobl ddi-gymraeg. Mae’r daith yn gyfle i holl bartneriaid iaith y sir ddod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o iaith a diwylliant Cymru.”

Ychwanegodd:

Ein nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sy’n digwydd yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod, lansio pethau newydd a threfnu ambell i ddigwyddiad arbennig er mwyn dathlu Cymreictod byrlymus Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan nifer y camsyniad fod hwn yn ardal Seisnig iawn, ond fel y gwelwch o galendr gweithgareddau Iaith ar Daith 2019, mae modd i rywun fod allan bob noson o’r wythnos pe dymunent yn cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Gwelir gopi electornig y calendr isod.

Am fwy o fanylion neu am gopi papur o’r daflen cysylltwch e-bostiwch Anna neu ffoniwch y swyddfa ar 01352 744 040.