Ar Y Gweill

Draenen Ddu – Theatr Bara Caws

Draenen Ddu – Theatr Bara Caws

Ar yr wyneb mae'n blanhigyn cwbl wahanol, ond yr un yw'r gwraidd. Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn y pentref ers cenhedlaeth, ac mae'r ddau'n byw ym mhocedi ei gilydd, ond wrth iddynt dyfu mae'r clymau'n dechrau datod. Mae cefn gwlad yn newid a'r hen...

Ar y Gweill…

Ar y Gweill…

Dim byd i'w weld yma? Rydym yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau ar hyn o bryd, ond dydy'r manylion ddim yn barod i'w cyhoeddi eto. Er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf tanysgrifiwch i'n newyddlen drwy lenwi'r ffurflen yma.