Ar Y Gweill

Clwb Gemau Fideo – Mis Ionawr

Clwb Gemau Fideo – Mis Ionawr

Mae Mentrau Iaith y Gogledd yn cydweithio'n agos i gynnal prosiectau traws-sirol megis y Clwb Gemau Fideo.   Yn y clwb mae cyfle i blant o bob rhan o ogledd Cymru ymuno dros Zoom i chwarae Gemau Fideo a chymdeithasu’n Gymraeg.  Bob mis cynhelir cystadleuaeth ar thema...

Groto Siôn Corn 2022 – Wrecsam

Groto Siôn Corn 2022 – Wrecsam

Dydd Mercher 14.12.22 : Tŷ Pawb Dewch i gwrdd â Siôn Corn.  Bydd cyfle i glywed stori wreiddiol gan ‘y dyn ei hun’ cyn ymuno yn hwyl yr ŵyl gan greu addurniadau Nadolig, ysgrifennu llythyr at Siôn Corn a chael ymweld fel teulu â’r Groto i sgwrsio a dymuno Nadolig...

Groto Siôn Corn 2022 – Sir y Fflint

Groto Siôn Corn 2022 – Sir y Fflint

Dydd Mercher 07.12.22 : Canolfan Jade Jones  Dewch i gwrdd â Siôn Corn.  Bydd cyfle i glywed stori wreiddiol gan ‘y dyn ei hun’ cyn ymuno yn hwyl yr ŵyl gan greu addurniadau Nadolig, ysgrifennu llythyr at Siôn Corn a chael ymweld fel teulu â’r Groto i sgwrsio a dymuno...

Clwb Gemau Fideo – Mis Tachwedd

Clwb Gemau Fideo – Mis Tachwedd

Mae Mentrau Iaith y Gogledd yn cydweithio'n agos i gynnal prosiectau traws-sirol megis y Clwb Gemau Fideo.   Yn y clwb mae cyfle i blant o bob rhan o ogledd Cymru ymuno dros Zoom i chwarae Gemau Fideo a chymdeithasu’n Gymraeg.  Bob mis cynhelir cystadleuaeth ar thema...