Mentrau Iaith Cymru

Cwis Dwyieithog Yr Wyddgrug

Postiwyd Tuesday February 25th, 2020 yng nghategori

Mawrth 12, 2020 7:30 pm - 9:00 pm
Nos Iau, 12/03/20
Lleoliad:

Castell Rhuthun, Yr Wyddgrug

Amser:

7:30.p.m

Pris:

£1 y person

Gwybodaeth bellach

Bydd Noson Cwis Dwyieithog nesaf yr Wyddgrug yn cael ei gynnal yn nhafarn Castell Rhuthun, Yr Wyddgrug ar nos Iau, 12fed o Fawrth. Bydd y noson hon yn wych ar gyfer dysgwyr oherwydd natur anffurfiol a chyfeillgar y noson- caiff pob cwestiwn ei ofyn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Felly os ydych chi eisiau ymarfer eich Cymraeg neu eisiau dysgu rhywfaint o ffeithiau newydd, diddorol dewch draw i ymuno â ni.

Mae croeso cynnes i bawb, a mi fydd gwobr i’r tîm buddugol…!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch:

anna@menterfflintwrecsam.cymru

01352 744 040

Rhannu gyda ffrindiau