Gorffennaf 18, 2024 7:30 pm - 10:00 pm

Cyfle i’r tîm buddugol fynd i’r rownd derfynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 3 Awst (tocyn diwrnod am ddim!)

A chance for the winning team to go to the final at the National Eisteddfod on 3 August (free day ticket!)