Tachwedd 30, 2023 6:30 pm - 7:30 pm

✨Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Fflint a Wrecsam ✨

Mae croeso cynnes i bawb ymuno Nos Iau, Tachwedd 30ain am 6:30pm yn ystafell gyfarfod y Saith Seren neu dros Zoom.

Cysylltwch â ni i gofrestru.