Hydref 17, 2023 7:30 pm - 9:30 pm Neuadd Oliver Jones, Dolywern

Ar yr wyneb mae’n blanhigyn cwbl wahanol, ond yr un yw’r gwraidd.

Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn y pentref ers cenhedlaeth, ac mae’r ddau’n byw ym mhocedi ei gilydd, ond wrth iddynt dyfu mae’r clymau’n dechrau datod.

Mae cefn gwlad yn newid a’r hen draddodiadau ac enwau ffermydd a chaeau dan fygythiad.

Mae’r ddrama yma’n siŵr o daro tant gyda’n cynulleidfaoedd cymunedol heddiw.

Cast: Rhian Blythe a Siôn Pritchard. 

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd 

Canllaw Oed: 14 + (defnydd o Iaith gref).

Lleoliad: Neuadd Oliver Jones, Dolywern

Dyddiad: 17.10.23

Amser: 7:30pm

Tocynnau: £12 : https://www.ticketsource.co.uk/menteriaithffaw neu ffoniwch 01352 744040 neu e-bostiwch maiwenn@menterfflintwrecsam.cymru.