Awst 15, 2024 10:00 am - 3:00 pm Canolfan Ceiriog, Glyn Ceiriog

Gwyliau Hwyl dros yr Haf Fflint a Wrecsam 2024

Ymunwch â’r Urdd a Menter Iaith Fflint a Wrecsam am ddiwrnodau llawn hwyl yn y lleoliadau canlynol
Join the Urdd and Menter Iaith Fflint a Wrecsam for fun filled days in the following locations!

I Archebu ar y wefan / To Book on Urdd website

https://gweithgareddau.urdd.cymru/eventgroup/6010bcb4-b833-ef11-8e4e-7c1e522d7288

Does dim angen bod yn aelod i fynychu / Urddd membership not required.

Am fwy o wybodaeth / For more information – gutojones@urdd.org