Awst 2, 2022 2:00 pm - 4:00 pm Cwt y Sgowtiaid , Treffynnon , CH8 7PL 

Dydd Mawrth 02.08.22

 

Sesiwn 2 – Treffynnon

Lleoliad: Cwt y Sgowtiaid, Treffynnon , CH8 7PL

Amser: 14:00 – 16:00pm

Gwybodaeth bellach:

Barod am hwyl a sbri?

Ydych chi erioed wedi gweld rhywun yn modelu balwnau mewn digwyddiad ac eisiau gwneud yr un peth? Dewch i gael gwers ar greu balwn-ifeiliaid gan Professor Llusern.

*Digwyddiad yn addas i blant 5+ a’u teuluoedd.

*Am ddim

I archebu lle cliciwch yma:

Add to cart