Mai 30, 2024 3:53 pm

Nofel am byllau glo ardal yr Wyddgrug yng nghyfnod Terfysg 1869, gan ddilyn merlyn a gaiff ei yrru o fynydd Hiraethog i weithio dan ddaear.

Mae’r stori hon yn dechrau mewn storm eira ar Fynydd Hiraethog, rhwng dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd.
Dyma gynefin y merlod gwyllt ac mae perthynas yn tyfu rhwng llanc sy’n byw ar dyddyn ar y mynydd ac un o’r merlod hyn.

Cyfnod ehangu’r pyllau glo yn sir y Fflint ydy hi, a chyn hir mae’r ddau yn canfod eu hunain dan ddaear…

Ymunwch â ni i groesawu Myrddin ap Dafydd am sgwr am ei lyfr newydd ac am hanes yr ardal. Dewch i ddathlu lansiad ‘Rhedyn’ yn Llyfrgell Yr Wyddgrug ar 6ed Mehefin.