Gorffennaf 29, 2024 7:30 pm - 9:30 am

Croeso nôl sioe glwb! 

Mwrdwr ar y Maes gan Iwan Charles a Llyr Evans.

Ar y wyneb mae’r Eisteddfod wedi bod yn led lwyddiannus, a lot o focsus wedi’u ticio… Maen Ddydd Gwener ar paf dan ei sang, ond daw trychineb. Yng nghanol Seremoni’r Cadeirio maer Archdderwydd yn disgyn yn farw…mae mwrdwr ar y maes! 

Ymunwch â Hank Ginsberg a Shandy O’Neill o Efrog Newydd – wel nage, o Rhyl – wrth iddynt geisio datrys y dirgelwch…

Dydd Llun / Monday

29.07.24

7:30 pm

Pwyllgor cronfa leol ardal Ceiriog yn cynnal y bar ar y nosol, elw y bar yn mynd at Eisteddfod Wrecsam.

Tocynnau (£12) : https://www.ticketsource.co.uk/menteriaithffaw