Mentrau Iaith Cymru

Noson Swisho

Postiwyd Friday October 18th, 2019 yng nghategori

Tachwedd 14, 2019 7:30 pm - 9:00 pm
Nos Iau, 14/11/19
Lleoliad:

Clwb Rygbi’r Wyddgrug

Amser:

7:30.p.m

Pris:

AM DDIM

Gwybodaeth bellach:

Ar nos Iau, 14eg o Dachwedd am 7:30pm dewch draw i Glwb Rygbi’r Wyddgrug ar gyfer ein Noson Swisho. Noson yw hon lle bydd cyfle i chi ddod a dillad, esgidiau, bagiau a gemwaith nad ydych yn eu gwisgo bellach er mwyn eu cyfnewid am eitem newydd. Mae croeso i chi ddod a dillad merched, dynion a phlant a bydd cyfle i chi ddod a hyd at 10 eitem o ddillad o safon hefo chi. Bydd y noson am ddim, felly’r cyfle perffaith i chi ddiweddaru eich cwpwrdd dillad heb orfod gwario ceiniog a chewch chi hyd yn oed wydryn o prosecco neu sudd oren wrth gyrraedd! Gofynnwn yn garedig i chi ddod a’ch dillad i adeilad Corlan, Parc Busnes Yr Wyddgrug o flaen llaw erbyn y 11eg o Dachwedd. Bydd unrhyw ddillad dros ben ar ddiwedd y noson yn cael eu rhoi elusen lleol a rydym yn hynod ffodus bod cwmni Cowbois yn ymuno â ni i werthu hwdis a chrysau t. Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth ac archebu eich lle, cysylltwch drwy:

Ebost: cadi@menterfflintwrecsam.cymru

Neges Destun: 07578 736 989

Rhannu gyda ffrindiau