Mentrau Iaith Cymru

Noson yng nghmwni Rebecca Roberts

Postiwyd Thursday October 31st, 2019 yng nghategori

Rhagfyr 3, 2019 6:30 pm - 8:00 pm
Nos Fawrth, 03/12/19
Lleoliad:

Yr Hen Lys, Y Fflint, CH6 5AE

Amser:

6:30.p.m

Pris:

AM DDIM

Gwybodaeth bellach:

A hithau’n gyn-aelod o staff i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam, rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at noson yng nghwmni’r awdures Rebecca Roberts. Dewch draw i’r Hen Lys, Y Fflint i glywed gan Rebecca Roberts, awdures lleol am ei llyfr Mudferwi, sef llyfr y mis, Medi 2019. Bydd hi’n siwr o fod yn noson hwyliog, felly cofiwch archebu eich lle.

Am fwy o wybodaeth ac archebu eich lle, cysylltwch drwy:

Ebost: cadi@menterfflintwrecsam.cymru

Ffôn: 01352 744 040

Rhannu gyda ffrindiau