Mentrau Iaith Cymru

Sesiwn Crefft a Stori Y Pasg (Rhos)

Postiwyd Friday March 6th, 2020 yng nghategori

Ebrill 8, 2020 2:00 pm - 3:00 pm
Dydd Mercher, 08/04/20
Lleoliad: 

Llyfrgell Rhos

Amser: 

2:00-3:00.p.m

Pris:

£1 y plentyn

Gwybodaeth bellach:

Eisiau rhywbeth i wneud hefo’ch plant yn ystod Gwyliau’r Pasg?

Byddwn ni’n cynnal sesiwn stori a chrefft yn Llyfrgell Rhos ac rydym  yn gobeithio y gallwch chi ymuno yn yr hwyl. Cewch gyfle i wneud crefftau ar y thema Pasg ac yna i ddilyn mwynhau stori’r Pasg Magi Ann, ‘Ble mae’r wyau Pasg?’ a chanu ambell i gân. Efallai’n wir, cawn hyd yn oed ymweliad gan yr enwog, Magi Ann ei hun.

Am fwy o fanylion, cysylltwch:

anna@menterfflintwrecsam.cymru 

01352 744 040

Rhannu gyda ffrindiau