Hydref 27, 2023 2:00 pm - 4:00 pm Loggerheads

Dewch am dro gyda’r hanesydd Ileol Kevin Matthias i glywed am gysylltiad Enoc Huws, nofel Daniel Owen, gyda’r diwydiant mwyngloddio plwm ac arwyddocâd rhai enwau lleol.

Croeso i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Canolradd, Uwch a Gloyw

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i wefan Gŵyl Daniel Owen.