Gorffennaf 19, 2024 7:30 pm - 9:30 pm Canolfan Ceiriog, Glyn Ceiriog, LL20 7HE

Bydd bws mini #TwmpDaith yn teithio i Glyn Ceiriog i gynnal twmpathau tanllyd a gweithdai gwyllt dros yr haf! 🚌

Talu ar y drws ond ebostiwch i sicrhau lle o flaen llaw : admin@canolfanceiriog.org

The TwmpDaith minibus will be traveling to Glyn Ceiriog hosting crazy Welsh cèilidhs and wild workshops during the summer! 🚌

Pay on door but email to book before hand: admin@canolfanceiriog.org

Methu aros! Can’t wait!