Mentrau Iaith Cymru

Dod o hyd i Fenter

Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi rhwydwaith o fentrau iaith ledled Cymru. Defnyddia'r blwch chwilio isod i ddod o hyd i dy fenter iaith di.

Yn anffodus nid yw’r map hwn ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Rydym yn ymdrechu i sicrhau y bydd y map yn dangos enwau Cymraeg maes o law. Diolch am eich dealltwriaeth.

Rhanbarth y Gogledd

Rhanbarth y De Ddwyrain

Rhanbarth y De Orllewin