Ein Gwaith

Beth yw Menter Iaith?

Mae Mentrau Iaith yn hybu a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru. Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yn 1991, ac erbyn hyn mae 22 ohonynt yn gwasanaethu pob rhan o Gymru. Mae pob Menter Iaith wedi tyfu o awydd a dyheadau pobl leol i gael defnyddio’r Gymraeg ymhob agwedd ar fywyd yn eu cymunedau.

Mae’r Mentrau Iaith yn un o bartneriaid allweddol Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu ar lawr gwlad i wireddu amcanion Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg – sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae pob Menter Iaith yn gweithredu mewn ffordd unigryw yn ddibynnol ar anghenion lleol.

Eich Menter Iaith Leol Chi

Lleolir swyddfa Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn yr Wyddgrug ond rydym yn gweithio ym mhob pob ardal ac ar gyfer holl drigolion y ddwy sir gan gynnal digwyddiadau a gweithgareddau ac yn datblygu adnoddau. Mae ein holl waith wedi’i anelu at:

  • Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg
  • Cynyddu’r niferoedd o siaradwyr Cymraeg

Ceir gweld enghreifftiau o’n gwaith a phrosiectau ar y wefan hon.

Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw eich Siop un stop am y Gymraeg, felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r Gymraeg yn siroedd y Fflint a Wrecsam, cofiwch gysylltu â ni!