Y Tîm

Tîm y Fenter

Gill Stephen

Prif Swyddog

Mae Gill Stephen yn Brif Swyddog ers 2013, mae hi’n rheoli’r Fenter o ddydd i ddydd ac yn gyfrifol am ddatblygiad strategol y Fenter.

Gwen Smith

Swyddog Busnes

Mae Gwen yn gweithio i’r Fenter ers 2016 ac yn gyfrifol am weinyddiaeth a chyllid y Fenter. Mae Gwen hefyd yn cefnogi a chynorthwyo gwaith y swyddogion datblygu gyda digwyddiadau cymunedol.

Maiwenn Berry

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu

Mae Maiwenn yn gweithio i’r Fenter ers 2018, yn wreiddiol fel Swyddog Datblygu yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau cymunedol, ond bellach yn gyfrifol am farchnata a chyfathrebu’r Fenter hefyd.

Chris Baglin

Swyddog Datblygu

Mae Chris wedi ail ymuno â’r tîm fel Swyddog Datblygu rhan-amser ers Ionawr 2022, a phrif nod ei swydd yw trefnu a chynnal gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog yn y gymuned.

 

Bronwen Wright

Swyddog Prosiect Achlysurol

Ers 2019 mae Bronwen wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r tîm, yn cefnogi a chynorthwyo gwaith y swyddogion datblygu yn ogystal ag arwain ar ambell i brosiect hefyd.

Ffion Whitham

Swyddog Helo Blod Lleol

Ar ôl dechrau yn 2014 fel Swyddog Busnes y Fenter, ers 2016 mae Ffion wedi bod yn gweithio fel Swyddog ‘Helo Blod Lleol’ yn hybu manteision dwyieithrwydd i fusnesau yn Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Bwrdd Rheoli

Gareth Hughes

Cadeirydd

Nia Wyn Jones

Ysgrifennydd

Elgan Davies-Jones

Trysorydd

Disgrifiad i’w gweld yma