Y Tîm

Tîm y Fenter

Maiwenn Berry

Prif Swyddog

Mae Maiwenn yn rhan o’r tîm ers 2018, yn wreiddiol fel Swyddog Datblygu, yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau cymunedol, ac yn gyfrifol am systemau marchnata a chyfathrebu’r Fenter hefyd. Hi sy’n rheoli’r mudiad o ddydd i ddydd ac yn gyfrifol am ddatblygiad strategol y Fenter.

Ffion Whitham

Swyddog Busnes

Mae Ffion wedi bod gyda’r Fenter ers 2014. Mae hi wedi dychwelyd i’w swydd fel Swyddog Busnes ar ôl cyfnod ar secondiad yn gweithio fel Swyddog ‘Helo Blod Lleol’ yn hybu manteision dwyieithrwydd i fusnesau yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Ceri Ellett

Swyddg Datblygu

Mae Ceri wedi ymuno â’r tîm ers 2023 ac yn trefnu a chynnal gweithgareddau hwyliog yn y gymuned.

Gwen Smith

Swyddog Datblygu

Mae Gwen wedi gweithio i’r Fenter ers 2016. Ar ôl cyfnod fel Swyddog Busnes a Datblygu mae hi bellach yn canolbwyntio ar waith datblygu cymunedol.

Chris Baglin

Swyddog Datblygu

Mae Chris wedi ail ymuno â’r tîm fel Swyddog Datblygu rhan-amser ers Ionawr 2022, a phrif nod ei swydd yw trefnu a chynnal gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog yn y gymuned.

Bronwen Wright

Swyddog Prosiect Achlysurol

Mae Bronwen wedi bod yn aelod o’r tîm ers 2019, yn cefnogi a chynorthwyo gydag ein gwaith yn ôl yr angen gan weithio gyda’r swyddogion datblygu yn ogystal ag arwain ar ambell i brosiect.

Mali Harris

Swyddog Datblygu Achlysurol

Mae Mali yn gweithio i’r Fenter yn achlysurol yn cynorthwyo’r tîm gyda digwyddiadau cymunedol. Mae Mali dal i astudio yn y brifysgol, ond gan ei bod yn byw yn lleol rydym yn falch iawn o gael ei chymorth yn ystod y gwyliau – sydd yn cyd-fynd â rhai o’n adegau prysuraf.

Os ydych chi â diddordeb mewn gwaith achlysurol neu wirfoddoli i’r Fenter ceir darllen mwy am brofiad o weithio’n achlysurol gyda ni yma: Dolenni 

Bwrdd Rheoli

Gareth Hughes

Cadeirydd

Morgan Thomas

Ysgrifennydd

Elgan Davies-Jones

Trysorydd