Y Tîm

Tîm y Fenter

Gill Stephen

Prif Swyddog

Mae Gill wedi bod yn Brif Swyddog ers 2013. Hi sy’n rheoli’r mudiad o ddydd i ddydd ac yn gyfrifol am ddatblygiad strategol y Fenter.

Gwen Smith

Swyddog Datblygu

Mae Gwen wedi gweithio i’r Fenter ers 2016. Ar ôl cyfnod fel Swyddog Busnes a Datblygu mae hi bellach yn canolbwyntio ar waith datblygu cymunedol.

Maiwenn Berry

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu

Mae Maiwenn yn rhan o’r tîm ers 2018, yn wreiddiol fel Swyddog Datblygu, yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau cymunedol, ond bellach yn gyfrifol am systemau marchnata a chyfathrebu’r Fenter hefyd.

Chris Baglin

Swyddog Datblygu

Mae Chris wedi ail ymuno â’r tîm fel Swyddog Datblygu rhan-amser ers Ionawr 2022, a phrif nod ei swydd yw trefnu a chynnal gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog yn y gymuned.

 

Bronwen Wright

Swyddog Prosiect Achlysurol

Mae Bronwen wedi bod yn aelod o’r tîm ers 2019, yn cefnogi a chynorthwyo gydag ein gwaith yn ôl yr angen gan weithio gyda’r swyddogion datblygu yn ogystal ag arwain ar ambell i brosiect.

Ffion Whitham

Swyddog Busnes

Mae Ffion wedi bod gyda’r Fenter ers 2014. Mae hi wedi dychwelyd i’w swydd fel Swyddog Busnes ar ôl cyfnod ar secondiad yn gweithio fel Swyddog ‘Helo Blod Lleol’ yn hybu manteision dwyieithrwydd i fusnesau yn Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Anna Griffiths a Mali Harris

Swyddogion Datblygu Achlysurol

Mae Anna a Mali yn gweithio i’r Fenter yn achlysurol yn cynorthwyo’r tîm gyda’r digwyddiadau cymunedol. Mae’r ddwy dal i astudio yn y brifysgol, ond gan eu bod yn byw yn lleol rydym yn falch iawn o gael eu cymorth yn ystod eu gwyliau – sydd yn cyd-fynd â rhai o’n adegau prysuraf.

Os ydych chi â diddordeb mewn gwaith achlysurol neu wirfoddoli i’r Fenter ceir darllen mwy am brofiad Anna a Mali o weithio gyda ni yma: Dolenni 

 

Bwrdd Rheoli

Gareth Hughes

Cadeirydd

Nia Wyn Jones

Ysgrifennydd

Elgan Davies-Jones

Trysorydd