Mentrau Iaith Cymru

Galwad am Wirfoddolwyr Dydd Gŵyl Dewi

Postiwyd Tuesday January 22nd, 2019 yng nghategori Newyddion

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Mae’n amser hynny o’r flwyddyn lle rydym yn brysur drefnu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Y Fflint a Wrecsam, ac unwaith eto eleni rydym yn bwriadu gwneud hynny mewn steil.

Yn wahanol i’r arfer, byddwn yn dathlu wythnos yn gynharach yn nhref Y Fflint ar Ddydd Gwener, 22ain Chwefror a bydd dathliadau yn Wrecsam yn cael eu cynnal, ar Ddydd Gŵyl Dewi ei hun, Dydd Gwener, 1af o Fawrth. Fel rhan o’r dathliadau hynny, bydd yr orymdaith flynyddol yn cymryd lle trwy strydoedd Wrecsam am 1:00pm.

Bydd tref Wrecsam a rhai o drefi Sir y Fflint wedi cael eu haddurno yn goch, gwyn a gwyrdd unwaith eto eleni, gan y bydd ein cystadlaethau addurno ffenestri busnesau hefyd yn cael eu cynnal.

Cymorth Gwirfoddolwyr

I sicrhau llwyddiant y dathliadau hyn, byddwn angen cymorth gwirfoddolwyr i stiwardio’r digwyddiadau, yn enwedig gorymdaith Wrecsam. Yn ystod y ddau ddigwyddiad, bydd pob stiward yn cael arweiniad gan aelod o staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac yn cael benthyg siaced lachar.

Gwirfoddoli yn Y Fflint

Mae angen i stiwardiaid dathliad y Fflint fod ar gael o tua 9:30am hyd at tua 11:30am.

Gwirfoddoli yn Wrecsam

Byddwn angen o leiaf 20 o stiwardiaid, yn bennaf i sefyll ar gorneli strydoedd ar hyd llwybr yr orymdaith i hebrwng y cerddwyr ac i wneud yn siŵr eu bod yn symud ymlaen ar hyd y daith yn ddiogel. Mae angen i stiwardiaid Gorymdaith Wrecsam fod ar gael o 12:00pm ac mi fyddai cymorth i dacluso offer a.y.yb. ar ddiwedd yr orymdaith yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Gofynnwn yn garedig iawn am eich cefnogaeth trwy gynnig eich amser i stiwardio’r digwyddiadau.

Os hoffech chi stiwardio yn Y Fflint neu Wrecsam, mae croeso i chi gysylltu drwy ebostio anna@menterfflintwrecsam.cymru neu ffonio 01352 744 040.

Mwy o wybodaeth am drefniadau ac amserlen dathliad Dydd Gŵyl Dewi y Fflint a Wrecsam i ddod yn fuan.

Rhannu gyda ffrindiau