Mentrau Iaith Cymru

Gohirio Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Tuesday February 16th, 2021 yng nghategori Newyddion

Ers sawl blwyddyn bellach, mae Cystadlaethau Addurno Ffenestri wedi bod yn rhan flaenllaw o ddathliadau Gŵyl Ddewi yn nhref Wrecsam a sawl un o drefi Sir y Fflint (Yr Wyddgrug, Y Fflint, Treffynnon, Cei Connah a  Shotton).

Mae’r cystadlaethau, a drefnir gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Sir y Fflint, yn annog busnesau i addurno’u ffenestri ar y thema ‘Dydd Gŵyl Dewi’ gan ddathlu popeth Cymraeg a Chymreig.

Yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau presennol ni fydd yn bosibl cynnal y Cystadlaethau Addurno Ffenestri eleni.

Serch hynny, bydd cyfle i edrych yn ôl a chofio rhai o arddangosfeydd gorau’r gorffennol – sydd yn cofnodi cyfraniad ein busnesau bach i gymeriad ac economi ein cymunedau – yn ystod wythnos yr 1af- 5ed o Fawrth pan fydd wythnos gyfan o ddigwyddiadau amrywiol rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi yn cael eu dangos ar gyfryngau cymdeithasol Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

Os ydych chi am ymuno yn y dathliadau mewn unrhyw ffordd, cofiwch ddefnyddio’r hashnodau #DewiSiryFflint a #DewiWrecsam a chofiwch ddilyn canllawiau diogelwch Covid-19 Llywodraeth Cymru bob amser.

Rhannu gyda ffrindiau