Pa fath o weithgareddau neu ddigwyddiadau Cymraeg neu ddwyieithog yr hoffech chi weld yn digwydd yn eich cymuned chi?

Byddai Menter Iaith Fflint a Wrecsam wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Am y cyfle i ennill taleb y Stryd Fawr gwerth £30*, cwblhewch yr holiadur hwn erbyn diwedd y dydd, Dydd Sadwrn, 23.03.19!

*Mae’n rhaid i chi fod yn byw yn Sir y Fflint neu Wrecsam i fod gyda’r cyfle i ennill y daleb.