Haf o Hwyl 2022

Poster Haf o Hwyl 2022
Haf o Hwyl 2022

Cliciwch ar y delweddau isod am ragor o fanylion ac i archebu lle.

02/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug

Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Treffynnon

04/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Y Fflint

Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy

14/08/22

Bore (10:30am)
Chwedloni a Chrwydro gyda Fiona Collins – Bryn y Beili

16/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gêm a Stori gyda Ceri Phillips – Yr Wyddgrug

Gêm a Stori gyda Ceri Phillips – Treffynnon

18/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Gêm a Stori gyda Ceri Phillips – Y Fflint

Gêm a Stori gyda Ceri Phillips – Glannau Dyfrdwy

23/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug

Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Treffynnon

25/08/22

Bore (10am)Pnawn (2pm)
Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Y Fflint

Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy