Hapus i Siarad

Mae prosiect “Hapus i Siarad” yn rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg gael sgwrs mewn busnes bach lleol sy’n hapus i siarad. Mae busnesau’n rhan bwysig o’n cymunedau a’n bywydau bob dydd ac felly’n lleoliadau gwych i siarad Cymraeg. Mae’r prosiect hwn yn beilot ar y cyd rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mentrau Iaith ac yn dechrau yn siroedd Rhondda Cynon Taf, Ceredigion a Fflint a Wrecsam.

Rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin 2024 mae’r dysgwyr yn cael cerdyn i gasglu stamp neu lofnod gan y busnes wrth iddyn nhw ymweld a chael sgwrs. Pan fydd y cerdyn yn llawn (dim ond 3 stamp sydd angen), byddan nhw’n mynd â’r cerdyn at ei diwtor neu anfon llun ohono atom ni a bydd y cerdyn yn rhan o raffl i ennill taleb i’r busnesau oedd yn rhan o’r prosiect yn yr ardal.

Os wyt ti’n dysgu Cymraeg ac am gymryd rhan yn y prosiect, cysyllta â ni (gwybod@menterfflintwrecsam.cymru) am fwy o wybodaeth ac i dderbyn cerdyn.

Dyma’r busnesau yn Yr Wyddgrug sy’n “Hapus i Siarad”:

Dyma’r busnesau yn Wrecsam sy’n “Hapus i Siarad”:

Mae’r busnesau sy’n rhan o’r cynllun yn arddangos y poster yma yn eu busnes. Felly, cadwa’r llygaid ar agor!

Os wyt ti’n rhedeg busnes bach neu yn gweithio mewn busnes ac am fod yn fusnes sy’n “Hapus i Siarad”, cysyllta â ni am sgwrs ac i dderbyn ein nwyddau.