Hapus i Siarad

Mae prosiect “Hapus i Siarad” yn rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg gael sgwrs mewn busnes bach lleol sy’n hapus i siarad. Mae busnesau’n rhan bwysig o’n cymunedau a’n bywydau bob dydd ac felly’n lleoliadau gwych i siarad Cymraeg. Mae’r prosiect hwn yn beilot ar y cyd rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mentrau Iaith … Continue reading Hapus i Siarad