Mentrau Iaith Cymru

Swydd Wag- SWYDDOG DATBLYGU

Postiwyd Tuesday May 29th, 2018 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu

Cyflog: 

£18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad ac sgiliau)+ cyfraniad pensiwn

Oriau Gwaith:

37 awr yr wythnos

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Prif Swyddog.

Hyd contract:

Swydd barhaol llawn amser (yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau) yn amodol ar adolygiad perfformiad boddhaol ar ôl tri mis.

Lleoliad: 

Swyddfa Menter Iaith Fflint a Wrecsam, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Yr Wyddgrug

Prif ròl y gwaith:

Hybu a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Siroedd y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau cyffrous.

Dyddiad Cau:

Hanner dydd, Dydd Mercher 20/06/2018

Cyfweliadau:

Dydd Llun, 02/07/2018 yn yr Wyddgrug

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog). Ffurflen gais i’w gweld isod.