Newyddion

Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

Dathliadau Gŵyl Ddewi Sir y Fflint

'Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’ yw un ddyfyniadau mwyaf adnabyddus ein nawddsant Dewi Sant, a phob blwyddyn mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ymgymryd a’r dasg o ledaenu'r neges, ynghyd a’r Gymraeg a’r ymdeimlad o berthyn ar draws y Sir i ddathlu'r diwrnod...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2023

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam 2023

Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn yn Wrecsam ac ni fydd 2023 yn eithriad.  Unwaith eto eleni mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi trefnu dathliadau cyffrous ar ddydd...

Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAMMudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’rGymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOLRydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystodeang o weithgareddau a phrosiectau...

Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Dymunwn Nadolig Llawen i bawb yn y tŷ!

Chris Baglin Wel, dyma ni y Nadolig wedi cyrraedd unwaith eto, diolch i'r drefn, er ei bod hi'n teimlo fel ddoe ers i staff y fenter ymfalchïo wedi i holl ddigwyddiadau Haf o Hwyl gyda Tudur Phillips, Anni Llŷn, Professor Llusern ac eraill ddod i derfyn. Ond dyma ni...

Haf o Hwyl yn gweithio gyda’r Fenter

Haf o Hwyl yn gweithio gyda’r Fenter

gan Anna Griffiths (Swyddog Datblygu Achlysurol) Dros yr haf rwyf wedi cael y cyfle i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn bennaf â’r prosiect ‘Haf o Hwyl’ yn Sir y Fflint.  Trwy gydol yr haf rwyf wedi helpu swyddogion y Fenter i gynnal gweithgareddau...

Haf o Hwyl 2022

Haf o Hwyl 2022

Mae Haf o Hwyl yn ôl eto ‘leni!  Fel canlyniad i dderbyn cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir y Fflint y flwyddyn diwethaf fel rhan o gynlluniau Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles roedd modd i ni ddarparu nifer helaeth o gyfleoedd ychwanegol i gymdeithasu yn y Gymraeg tu allan...