Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Postiwyd Wednesday January 13th, 2021 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan ll...

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Postiwyd Friday December 18th, 2020 yng nghategori Newyddion

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lw...

Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Postiwyd Monday November 16th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Helo Blod yn cefnogi busnesau bach i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu hwylus a chefnogaeth bersonol, sef H...

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Wednesday October 14th, 2020 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau ...

Dathlu Traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

Postiwyd Monday October 12th, 2020 yng nghategori Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw –...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Thursday September 24th, 2020 yng nghategori Newyddion

Annwyl Gyfeillion, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam  Ar ran Cadeirydd, Cyfarwyddwyr a Staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam...

Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

Postiwyd Friday July 10th, 2020 yng nghategori Newyddion

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog bobl ymhob rhan o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain. Y...