Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Wednesday October 14th, 2020 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau ...

Dathlu Traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

Postiwyd Monday October 12th, 2020 yng nghategori Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw –...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Thursday September 24th, 2020 yng nghategori Newyddion

Annwyl Gyfeillion, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam  Ar ran Cadeirydd, Cyfarwyddwyr a Staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam...

Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain

Postiwyd Friday July 10th, 2020 yng nghategori Newyddion

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog bobl ymhob rhan o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain. Y...

Ffair Cynnrych y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Tuesday June 30th, 2020 yng nghategori Newyddion

Sefydlwyd  Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar y cyd gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam, Menter Iaith Conwy a Menter Iaith Sir Ddinbych i gefnogi cyn...

Ymgynghoriad- Eich Teulu

Ymgynghoriad- Eich Teulu

Postiwyd Thursday April 23rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy’n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor me...

Eisteddfod Magi Ann

Eisteddfod Magi Ann

Postiwyd Friday April 3rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd M...