Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT SYMUD GYDA TEDI

Postiwyd Tuesday August 20th, 2019 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi Cyflog: £23,700- £24,200 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwait...

Cyflwyno nofelydd ifanc a nofel newydd

Postiwyd Monday July 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, Awst 7fed am 4 o’r gloch ym mhabell Mentrau Iaith Cymru ar faes yr Eisteddfod, cynhelir sesiwn holi Rebecca Roberts, awdur y nofel ne...

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU

Postiwyd Thursday July 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog: £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr yr w...

Lansio Ap Enwau Lleoedd Tro

Postiwyd Friday July 5th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar fore Dydd Gwener, 5ed o Orffennaf, fe lansiwyd ap newydd, Tro ym Mhlas Newydd, Llangollen. Ap realiti estynedig o enwau lleoedd cynhenid ydi Tro. D...

Datblygu Prosiect Newydd- Symud Gyda Tedi

Postiwyd Thursday June 6th, 2019 yng nghategori Newyddion

I ddathlu wythnos gwirfoddolwyr (1-6 Mehefin 2019), cyhoeddodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eu bod yn dyfarnu £3,200,162 mewn grantiau i 59...

Prosiect Datblygu Cymunedau Dwyieithog

Postiwyd Tuesday May 21st, 2019 yng nghategori Newyddion

Croesawu aelod newydd i dîm Menter Iaith Fflint a Wrecsam Ers dechrau mis Mai, mae Cadi Dafydd o Gyffylliog, ger Rhuthun bellach yn gweithio fel Swyd...

Dathlu Mis Iaith ar Daith

Postiwyd Thursday April 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

IAITH AR DAITH SIR Y FFLINT A WRECSAM 2019 01/05/19-31/05/19 Unwaith eto eleni, bydd Sioredd y Fflint a Wrecsam yn dathlu “Iaith ar Daith” drwy gy...