Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Swisho yn Yr Wyddgrug

Postiwyd Friday November 15th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Nos Iau, 14eg o Dachwedd cynhaliodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam Noson Swisho yng Nghlwb Rygbi’r Wyddgrug. Noson hwyliog oedd hon, lle roedd cyf...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Tuesday October 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar Nos Iau 21ain o Dachwedd, 2019 am 6:30.p.m yn: Ystafell Llannerch, Str...

Dathlu Chwedlau Cymru gydag Ysgolion Wrecsam

Postiwyd Friday October 25th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Ddydd Iau, 24ain o Hydref, mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Wrecsam cynhaliodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam gwis i ysgolion cyn...

Dygwyl y Meirw

Postiwyd Tuesday September 10th, 2019 yng nghategori Newyddion

Tydy Taid ddim yma mwyach – ond, yng nghistiau’r atig, mae ei straeon yn disgwyl i Gwen eu darganfod… Ar Ddydd Iau, 17eg o Hydref, mi fydd Mente...

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT SYMUD GYDA TEDI

Postiwyd Tuesday August 20th, 2019 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi Cyflog: £23,700- £24,200 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwait...

Dod a’r hen a’r ifanc ynghyd

Postiwyd Saturday August 17th, 2019 yng nghategori Newyddion

Estyn Croeso Deilliodd grŵp Estyn Croeso o’r cynllun peilot Caffi Stori, sef grŵp o bobl o bob oed oedd yn cyfarfod i gymdeithasu gyda phwyslais a...

Cyflwyno nofelydd ifanc a nofel newydd

Postiwyd Monday July 29th, 2019 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, Awst 7fed am 4 o’r gloch ym mhabell Mentrau Iaith Cymru ar faes yr Eisteddfod, cynhelir sesiwn holi Rebecca Roberts, awdur y nofel ne...