Newyddion

Haf o Hwyl 2022

Haf o Hwyl 2022

Mae Haf o Hwyl yn ôl eto ‘leni!  Fel canlyniad i dderbyn cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir y Fflint y flwyddyn diwethaf fel rhan o gynlluniau Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles roedd modd i ni ddarparu nifer helaeth o gyfleoedd ychwanegol i gymdeithasu yn y Gymraeg tu allan...

Cystadleuaeth Gwlad y Chants

Cystadleuaeth Gwlad y Chants

Edrych ymlaen at #EURO2020? Gyda chystadleuaeth Euro2020 yn agosau, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r Mentrau Iaith yn chwilio am ‘chants’ Cymraeg neu ddwyieithog newydd er mwyn i’r Wal Goch gefnogi Cymru, o gartref ac o’r dorf. Mae'r gystadleuaeth ‘Gwlad y Chants’...

Mudiadau’n cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Mudiadau’n cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Mae'r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo'n cael ei ddefnyddio ar bosteri digwyddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr lefelau Canolradd ac Uwch i fwynhau’r Gymraeg o 1af Ebrill, 2021. Coffi a Chlonc, Peint...

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Dathliadau Gŵyl Ddewi

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan yn llawn o ddathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni rhwng Mawrth 1af- 5ed. Er y  bydd y dathliadau yn wahanol i’r...

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2021

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos gyfan llawn o ddathliadau rhithiol i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni rhwng Mawrth 1af- 5ed. Bydd y dathliadau yn wahanol i’r arfer ond...

Dathlu Traddodiad Y Fari Lwyd

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lwyd yn cael ei chynnal ar-lein i ddathlu’r Hen Galan ar Ionawr 12fed, 2021.  Penglog ceffyl wedi addurno â rhubanau lliwgar a...

Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Peilot Rhwydwaith Busnes Cymraeg

Mae Helo Blod yn cefnogi busnesau bach i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu busnes trwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu hwylus a chefnogaeth bersonol, sef Helo Blod Lleol. Wyt ti’n rhedeg busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn rhwydweithio gyda busnesau eraill drwy’r Gymraeg...

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau Iaith Conwy, Sir Ddinbych a Fflint a Wrecsam) bellach yn nôl – ond ar ei newydd wedd. Erbyn hyn mae gan y Ffair enw...