Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathliadau Gŵyl Dewi Cei Connah a Shotton

Postiwyd Thursday February 13th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, Cyngor Tref Shotton a Chyngor Tref Cei Connah i dref...

Dathliadau Gŵyl Dewi Y Fflint

Postiwyd Wednesday February 12th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi yn Y Fflint ar Ddy...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu diwrnod o ddathlu i’r teulu cyfan a...

Grant i ddatblygu Perllan Gymunedol Licswm

Postiwyd Thursday January 30th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn falch o gyhoeddi eu bod nhw’n un o’r 29 grwp ledled Cymru sydd wedi derbyn grantiau gwerth cyfanswm o £295,9...

Derbyn cydnabyddiaeth o lywodraethiant a rheolaeth effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Postiwyd Friday January 17th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi llwyddo’i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar sydd yn cydnabod y gwaith rhagorol mae’n gwneud...

Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Postiwyd Wednesday January 15th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyrraedd rhestr fer un o gategori gwobrau’r Mentrau Iaith, fydd yn cael eu cynnal am y tro cyntaf erioed ar I...

Galwad am Wirfoddolwyr

Postiwyd Tuesday January 14th, 2020 yng nghategori Newyddion

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Mae’n amser hynny o’r flwyddyn lle mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn brysur drefnu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Y F...