Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Friday November 2nd, 2018 yng nghategori Newyddion

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar Nos Fawrth 20fed o Dachwedd, 2018 am 6:00.p.m yn: Ystafell B03/04, Ade...

Dathlu Chwedlau Cymru

Postiwyd Thursday October 25th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cwis Ysgolion Cymraeg Sir Wrecsam Ar fore dydd Iau Hydref 25ain, 2018, mewn cydweithrediad â Llyfrgelloedd Sir Wrecsam cynhaliodd Menter Iaith Ffl...

Penwythnos Penigamp ym MhenBarlag

Postiwyd Monday September 17th, 2018 yng nghategori Newyddion

Croeso Cynnes Cymraeg ym MhenBarLag Rhwng Medi’r 14eg i’r 16eg 2018, cynhaliwyd y bumed wŷl ‘The Good Life Experience’ yn Hawraden Estate, Pe...

Bwrlwm Ras yr Iaith yn dechrau’n Wrecsam

Postiwyd Saturday July 7th, 2018 yng nghategori Newyddion

Fore Dydd Mercher, 4ydd o Orffennaf cafodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam y fraint o ddechrau Ras yr Iaith 2018 ar ran y genedl gyfan. Mae’r Ras ...

Ras yr Iaith 2018- Cymal Wrecsam

Postiwyd Tuesday July 3rd, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu Ras yr Iaith i Wrecsam Dydd Mercher, 4ydd o Orffennaf. Mae Ras yr Iaith yn...

Hwyl i’r teulu yn Noson Camu ‘Mlaen

Postiwyd Monday June 11th, 2018 yng nghategori Newyddion

Roedd ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam o dan ei sang ar Nos Wener, Mehefin 8fed, 2018 wrth i Gamu ‘Mlaen gymryd lle. Trefnwyd y noson o hwyl i d...

Camu ‘Mlaen

Postiwyd Wednesday June 6th, 2018 yng nghategori Newyddion

Camu ‘Mlaen – Noson Hwyl i’r Teulu a lansio gwersi Cymraeg i Deuluoedd   ‘Stafell 1864, Y Cae Ras, Wrecsam fydd y lle i fod ar Nos Wener,...