Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathliadau Gŵyl Dewi yn y Fflint

Postiwyd Friday February 15th, 2019 yng nghategori Newyddion

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn dda...

Dangosiad arbennig o Pum Cynnig i Gymro

Postiwyd Wednesday February 6th, 2019 yng nghategori Newyddion

Dangosiad arbennig o’r ffilm Pum Cynnig i Gymro â chyflwyniad gan Marta Listewnik   Mae Pum Cynnig i Gymro yn ffilm sydd wedi’i seilio ar hunang...

Magi Ann yn Ysbrydoli Cenhedlaeth Nesaf o Siaradwyr y Gernyweg

Postiwyd Thursday January 31st, 2019 yng nghategori Newyddion

Apiau Magi Ann a ddyfeiswyd gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam, yw’r ysbrydoliaeth y tu cefn i fersiwn cyfatebol newydd yn y Gernyweg sy’n cael...

Galwad am Wirfoddolwyr Dydd Gŵyl Dewi

Postiwyd Tuesday January 22nd, 2019 yng nghategori Newyddion

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Mae’n amser hynny o’r flwyddyn lle rydym yn brysur drefnu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Y Fflint a Wrecsam, ac unwaith ...

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDAU DWYIEITHOG

Postiwyd Tuesday December 25th, 2018 yng nghategori Newyddion

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Swydd rhan amser am gyfnod penodol o ddwy flynedd Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partner...

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Friday November 2nd, 2018 yng nghategori Newyddion

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Fflint a Wrecsam ar Nos Fawrth 20fed o Dachwedd, 2018 am 6:00.p.m yn: Ystafell B03/04, Ade...

Dathlu Chwedlau Cymru

Postiwyd Thursday October 25th, 2018 yng nghategori Newyddion

Cwis Ysgolion Cymraeg Sir Wrecsam Ar fore dydd Iau Hydref 25ain, 2018, mewn cydweithrediad â Llyfrgelloedd Sir Wrecsam cynhaliodd Menter Iaith Ffl...