Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Ymgynghoriad- Eich Teulu

Postiwyd Thursday April 23rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy’n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor me...

Eisteddfod Magi Ann

Eisteddfod Magi Ann

Postiwyd Friday April 3rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd M...

Arferion Teithio i’r Gwaith

Arferion Teithio i’r Gwaith

Postiwyd Wednesday March 25th, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy’n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor me...

Datganiad Pwysig- COVID-19

Datganiad Pwysig- COVID-19

Postiwyd Thursday March 19th, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, ni fyddwn yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau/ gweithgareddau am y tro, a hynny er iechyd a l...

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi Trefi Y Fflint 2020

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi Trefi Y Fflint 2020

Postiwyd Tuesday March 3rd, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae rhai o o drefi Sir Y Fflint wedi bod yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd yn ddiweddar wrth iddynt gymryd rhan yng nghystadleuaeth Addurno Ffenestri Dydd...

Yr haul yn gwenu ar ddathliad Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint

Yr haul yn gwenu ar ddathliad Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint

Postiwyd Monday March 2nd, 2020 yng nghategori Newyddion

Cafwyd bore braf eithriadol yn Y Fflint ar 2il o Fawrth wrth i ddisgyblion ysgolion lleol a thrigolion y dref ddod ynghyd ar gyfer dathliad Dydd Gŵyl...

Cannoedd o bobl yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam   

Cannoedd o bobl yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam  

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam Cafwyd diwrnod anhygoel  i ddathlu Nawddsant Cymru yn Wrecsam ar Fawrth y 1af. Daeth cannoedd o bobl o bob rhan o...