Newyddion

Gwyddgig 2024

Gwyddgig 2024

Pleser yw  cyhoeddi bod Gŵyl Gymunedol Gymraeg newydd yn dod i’r Wyddgrug... GWYDDGIG Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi cyd-lynu diwrnod o ddathliad diwylliannol a chelfyddydol gyda cherddoriaeth byw, gweithdai i deuluoedd a phobol ifanc, sgyrsiau i ddysgwyr a...

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

Hysbyseb Swydd – Swyddog Datblygu Cymunedol

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a...

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam Mae gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam yn un o’r pethau mwyaf cyffroes a phoblogaidd yn nghalendr digwyddiadau Wrecsam, ac eto eleni bydd llu o ysgolion, mudiadau, sefydliadau ac unigolion yn heidio i ganol y ddinas i ddathlu’r...

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint

Mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Sir y Fflint wedi ennill eu plwyf fel un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ers peth amser bellach gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn edrych ‘mlaen at gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar draws y sir fydd yn pontio cymunedau a chenedlaethau.  ...

Hapus i Siarad

Hapus i Siarad

Busnesau bach sy’n “Hapus i Siarad” yn helpu dysgwyr Cymraeg i siarad yr iaith yn eu cymunedau  Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mentrau Iaith yn lansio cynllun newydd ar y cyd o’r enw “Hapus i Siarad” i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer a defnyddio’r...

Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Mae’r flwyddyn newydd yn gyfnod cyffrous ac yn gyfle, yn ôl yr arfer, i gymdeithasu ac i greu addunedau.  Wel ein hadduned ni ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw sicrhau bod digon o gyfleodd i deuluoedd Sir y Fflint gymdeithasu’n y Gymraeg dros y misoedd nesaf, a...

Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Mae hi’n 10 mlynedd bellach ers i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ddechrau gyd-weithio gyda’r awdures leol Mena Evans i addasu ei llyfrau poblogaidd o’r 70au, Magi Ann a’i Ffrindiau’ yn apiau rhyngweithiol lliwgar.  Y bwriad oedd cefnogi plant 3-7 oed a’u teuluoedd...

Atgofion Melys Mali

Atgofion Melys Mali

Dros yr haf mi ges i’r cyfle gwerthfawr i weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam unwaith eto, yn bennaf ar brosiect ‘Symud gyda Tedi’ mewn meithrinfeydd ar hyd a lled Wrecsam ond hefyd wrth gyd-weithio gyda Menter Iaith Sir Ddinbych i gynnal gweithdai Lego a...