Symud Gyda Tedi yw prosiect newydd, cyffrous gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam Cyllidwyd y prosiect hwn gan Gronfa'r Loteri Fawr a Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru- Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa...