Mentrau Iaith Cymru

Cymraeg Byd Busnes

Postiwyd Wednesday November 13th, 2019 yng nghategori

Yn 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru y prosiect ‘Cymraeg Byd Busnes’ sy’n cynnig cyngor rhad ac am ddim, wedi’i deilwra at ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes.

Nod y prosiect

Amcan Cymraeg Byd Busnes yw cefnogi busnesau bach yng Nghymru i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, a thrwy hynny cynyddu’r cyfleoedd sydd yna i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu cymunedau.

Drwy gynnig y gwasanaeth hwn, mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio bydd mwy o berchnogion busnes yn dechrau meddwl am sut y gallai Cymraeg ddod yn fwy amlwg yn eu busnesau, gan roi’r cyfle i bobl ddefnyddio Cymraeg yn eu cymunedau- a’r cyfan yn cefnogi gweledigaeth strategaeth Cymraeg 2050 o filiwn o siaradwyr.

Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn ariannu 12 Swyddog Cymraeg Byd Busnes ledled Cymru, un ar gyfer pob dwy sir yma yn y gogledd.

Pa gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau drwy’r prosiect?

Dyma enghreifftiau o’r math o gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau gan gynnwys:

• Cyngor ar sut i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn y busnes
• Sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith a chyflwyniad i’r staff ar fuddion defnyddio’r Gymraeg
• Gwasanaeth Cyfieithu
• Nwyddau Marchnata Dwyieithog
• Bathodynnau Iaith Gwaith
• Cynllun gweithredu i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn y busnes
• Cyfeirio at ddulliau o recriwtio pobl sy’n gallu’r Gymraeg
• Cyfeirio at ddarparwyr gwersi Cymraeg

Os ydych chi’n berchen neu’n ymwybodol o unrhyw un sy’n berchen a busnes ac yn awyddus cynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, cysylltwch â Ffion Whitham, Swyddog Cymraeg Byd Busnes Fflint a Wrecsam.

Manylion Cyswllt Swyddog Cymraeg Byd Busnes Fflint a Wrecsam:

Ebost: ffion.whitham@cymraegbydbusnes.cymru

Ffôn: 01352 744 040/ 07809 731 572

Twitter: @Welsh4BizNorth

 

Rhannu gyda ffrindiau