Mentrau Iaith Cymru

Helo Blod

Postiwyd Tuesday September 29th, 2020 yng nghategori

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn golygu llawer mwy na geiriau.

Helo Blod yw’r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim! Ffion Whitham yw’r ymgynghorydd Helo Blod Lleol ac mae hi ar gael i helpu eich busnes.

Mae cyngor ar gael ar gyfer helpu gyda :

  • cyfieithu am ddim o destunau hyd at 500 gair y mis – o’r Saesneg i’r Gymraeg
  • gwirio testunau Cymraeg hyd at 1,000 gair y flwyddyn
  • marchnata a hyrwyddo eich busnes i’r gymuned Gymraeg
  • gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid a recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg
  • gwneud y Gymraeg yn fwy gweledol yn eich busnes ac agor y drws i sgyrsiau a chwsmeriaid newydd
  • eich cyflwyno i rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes
  • eich cyfeirio chi at fusnesau yn eich ardal fel bod modd i chi fod yn rhan o rwydwaith o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg mewn busnes
  • helpu chi a’ch tîm ddysgu ychydig o eiriau Cymraeg – neu fwy

Cysylltwch â Ffion ar y ffôn neu drwy e-bost i chi sgael gwrs am sut allwch chi weithio gyda’ch gilydd i gynyddu eich defnydd o’r Gymraeg. Neu gallwch chi fynd ar wefan Helo Blod ar gyfer y gwasanaeth cyfieithu am ddim.

E-bost: ffion.whitham@heloblodlleol.cymru

Ffôn: 07809 731572

Rhannu gyda ffrindiau