Mentrau Iaith Cymru

Prosiect Datblygu Cymundeau Dwyieithog

Postiwyd Friday November 15th, 2019 yng nghategori

Cyllidwyd Prosiect Datblygu Cymunedau Dwyieithiog drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru- Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014- 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Amcan y prosiect

Diben y prosiect yw helpu cymunedau i sefydlu grwpiau cymunedol neu gynnig cymorth i grwpiau sydd eisoes yn bodoli. Bydd y grwpiau yn cynnal digwyddiadau er mwyn cynyddu defnydd y Gymraeg yn eu hardaloedd lleol. Gall Swyddog Datblygu’r Prosiect fynychu cyfarfodydd i gynnig cymorth ble bydd angen, gan gynnwys cymorth wrth geisio am grantiau.

Pam sefydlu grŵp cymunedol?

Mae gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr iawn, sy’n cynnig amrywiaeth o fuddion, gan gynnwys:

 • Creu mwy o weithgareddau a chyfleoedd i gymdeithasu yn eich cymuned
 • Magu sgiliau cyfathrebu llafar
 • Gweithio gyda phobl o bob oed o blant ifanc i oedolion
 • Cael y cyfle i ddefnyddio eich Cymraeg ac i deimlo’n gyfforddus wrth wneud hyn
 • Cyfarfod â phobl newydd
 • Dysgu sgiliau newydd gan gynnwys sgiliau trefnu a defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol e.e Facebook, Twitter
Pa fath o ddigwyddiadau?

Mae modd trefnu bob math o ddigwyddiadau, yn ddibynnol ar yr hyn sy’n apelio i’ch grwp chi. Dyma restr o ddigwyddiadau posibl:

 • Nosweithiau Llwybr y Llofrudd
 • Noson blasu gwin a siocled
 • Nosweithiau Swisho (Cyfnewid Dilllad)
 • Boreau hwyl i’r teulu
 • Gigs
 • Nosweithiau gwerin
 • Noson gomedi
 • Sesiynau cadw’n heini hwyliog
 • Cwisiau
 • Helfa drysor
Grwpiau Cymunedol

Ers cychwyn ar y swydd mae ein Swyddog Prosiect wedi bod yn cydweithio gyda sawl cymuned; rhai sydd eisoes wedi sefydlu grŵp cymunedol yn barod ac eraill sydd wedi sefydlu grŵp o’r newydd a’u cynorthwyo i wneud y mwyaf o’u grŵp.

Dwy gymuned mai wedi bod yn cydweithio’n agos gyda yw Treuddyn a Licswm.

Mai hefyd wedi bod yn cynnal digwyddiadau amrywiol gan gynnwys Noson Swisho yn Yr Wyddgrug i hyrwyddo’r prosiect ac i ddangos i gymunedau eraill y math o ddigwyddiadau sy’n bosibl drwy’r prosiect.

Os oes gennych chi ddiddordeb neu os hoffech wybodaeth pellach am sefydlu neu bod yn rhan o grŵp yn eich ardal chi, beth am gysylltu â Cadi Dafydd, ein Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog.

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog:

Ebost: cadi@menterfflintwrecsam.cymru

Ffôn: 01352 744 040

Rhannu gyda ffrindiau