Symud Gyda Tedi

Symud Gyda Tedi – Prosiect Newydd a Chyffrous Menter Iaith Fflint a Wrecsam! Pam creu sesiynau Symud gyda Tedi? Nod y prosiect hwn oedd cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i annog mwy o blant i wneud ymarfer corff a chadw’n heini, ac ar yr un pryd hybu’r defnydd y Gymraeg a chefnogi’r strategaeth iaith ‘Cymraeg 2050 … Continue reading Symud Gyda Tedi