MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM
Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r
Gymraeg yn y gymuned.


SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL
Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod
eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog o fewn cymunedau siroedd y Fflint a
Wrecsam.


Cyflog: £20,860 (pro rata) + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%


Oriau: 22.2 awr yr wythnos (ond rydym yn hapus i ystyried ceisiadau gan bobl
sydd am weithio llai o orau neu rannu’r swydd). Rydym yn gweithredu polisi
gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg.


Lleoliad: Mae swyddfa’r Fenter yn yr Wyddgrug


Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun 30ain Ionawr 2023


Am sgwrs anffurfiol neu i wneud cais cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog):
gill@menterfflintwrecsam.cymru / 01352 744040