Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Dathlu Llyfrau Magi Ann ym Mro ei Mebyd

Mae hi’n 10 mlynedd bellach ers i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ddechrau gyd-weithio gyda’r awdures leol Mena Evans i addasu ei llyfrau poblogaidd o’r 70au, Magi Ann a’i Ffrindiau’ yn apiau rhyngweithiol lliwgar.  Y bwriad oedd cefnogi plant 3-7 oed a’u teuluoedd...