Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Sesiynau Sbri yn Sir y Fflint

Mae’r flwyddyn newydd yn gyfnod cyffrous ac yn gyfle, yn ôl yr arfer, i gymdeithasu ac i greu addunedau.  Wel ein hadduned ni ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam yw sicrhau bod digon o gyfleodd i deuluoedd Sir y Fflint gymdeithasu’n y Gymraeg dros y misoedd nesaf, a...