Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy’n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor meithrinfa newydd i wasanaethu Siroedd y Fflint a Wrecsam.

Fel rhan o’n hymarfer ymgynghori byddem yn ddiolchgar pe bai pobl sy’n byw a/ neu’n gweithio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn medru cwblhau holiadur byr ynglŷn â’u sefyllfa teuluol.

Mae 10 cwestiwn i gyd, a ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i’w gwblhau.

Cwblhewch yr holiadur hwn erbyn dydd Iau, 07.05.2020.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bronwen Wright ar bronwen@menterfflintwrecsam.cymru.

Diolch o flaen llaw am eich cymorth.