Cafwyd bore braf eithriadol yn Y Fflint ar 2il o Fawrth wrth i ddisgyblion ysgolion lleol a thrigolion y dref ddod ynghyd ar gyfer dathliad Dydd Gŵyl Dewi y dref. Trefnwyd y dathliad yng nghanol tref y Fflint o flaen Eglwys Santes Fair ar Stryd yr Eglwys gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint.

Perfformiadau â blas Cymreig

I gychwyn y dathliadau perfformiodd Band Cambria ac i ddilyn cafwyd perfformiadau â blas Cymreig iddynt gan rai o’r ysgolion lleol (Ysgol Parc Cornist, Ysgol Pen Coch, Ysgol Maes Hyfryd, Ysgo Sir Richard Gwyn ac Ysgol Croes Atti). Yn cyflwyno’r cyfan oll oedd Michael Ruggerio (‘Mic ar y Meic’). I ddod â’r dathliadau i ben, ymunodd pawb i gyd-ganu Calon Lân a’r Anthem Genedlaethol. Ymunodd y cymeriadau poblogaidd Magi Ann a’i ffrind Tedi!

Dywedodd Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam:

“Mae’n braf iawn bob blwyddyn i weld cymaint o bobl lleol yn dod allan i wylio’r perfformiadau ac ymuno yn yr hwyl. Erbyn hyn mae dathliadau dydd Gŵyl Dewi y Fflint wedi’i sefydlu fel digwyddiad poblogaidd yng nghalendr y dref ac rydym yn edrych ymlaen at eu gweld yn parhau i dyfu a pharhau i ddod â’r gymuned at ei gilydd i’r dyfodol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint am eu cefnogaeth oedd yn gwneud y dathliadau’n bosibl. Rydym yn arbennig o ddiolchgar hefyd unwaith eto i Eglwys y Santes Fair a Dewi Sant am y croeso cynnes a chymorth ymarferol! Braf hefyd oedd cael cwmni Maer y Fflint wrth iddi gyhoeddi enillwyr y Gystadleuaeth Addurno Ffenestri a chyflwyno’r gwobrau.”