MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM

Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL

Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.

Cyflog: £22,112 – £23,218 (neu pro rata) + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%

Swydd am gyfnod o flwyddyn i gychwyn gyda’r bwriad o barhad yn ddibynnol ar gyllid.

Oriau: 37 awr yr wythnos (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio’n llawn amser, rhan-amser neu rannu’r swydd). Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg.

Lleoliad: Mae swyddfa’r Fenter yn yr Wyddgrug

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun 29ain Ebrill 2024

Am sgwrs anffurfiol neu i wneud cais cysylltwch â Maiwenn Berry (Prif Swyddog)

maiwenn@menterfflintwrecsam.cymru / 01352 744040

(This is an advertisement for a Community Development Officer working with communities in Flintshire and Wrexham for which the ability to speak Welsh is essential)